Huizen in aanbouw in Hyde Park

In 2023 meer woningen in Haarlemmermeer gebouwd dan 2022

13 december 2023
Nieuws, Wonen

Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2023 komt naar verwachting uit op 813. Dat zijn er 80 meer dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit de woningbouwmonitor die het college van burgemeester en wethouders deze week aan de gemeenteraad stuurde.

De woningen die dit jaar worden opgeleverd zijn voornamelijk gerealiseerd in de wijken Hyde Park in Hoofddorp, Quatrebras in Badhoevedorp en Pionier Bols en Westerdreefkwartier in Nieuw-Vennep. Daarnaast zijn er 163 woningen in kleinere projecten bij gekomen. Dit jaar valt 25 procent van de woningen in het betaalbare segment. Door de programmeringen van de ontwikkelaars, waar de gemeente zelf geen invloed op heeft, is dat dit jaar lager dan de afgesproken 50 procent. De komende jaren zal dit rechtgetrokken worden. In 2023 is er met de bouw van ongeveer 1.200 woningen gestart.

Prognose 2024, 2025 en verder 

Ook voor de komende jaren worden meer opleveringen voorzien. Op dit moment wordt gewerkt aan 104 woningbouwprojecten. In 2024 zullen er 805 woningen opgeleverd worden. In 2025 worden er 2180 opleveringen verwacht. Deze getallen lijken realistisch, want bij de meeste projecten is de bouw al gestart. 

Marktsituatie 

De situatie op de woningbouwmarkt leidt er dit jaar toe dat binnen de hele MRA het aantal bouwvergunningen met veertig procent daalt. Daarnaast zien we dat het ontwikkel- en bouwtempo ook omlaaggaat. Ook Haarlemmermeer ontkomt niet aan deze ontwikkelingen. De gestegen rente, personeelstekort in de bouw en hogere bouwkosten spelen daarbij een belangrijke rol. Het Rijk wil door bijvoorbeeld de Startbouwimpuls (SBI) subsidie de woningbouw blijven aanjagen. Daarmee kunnen projecten, ondanks de economische tegenwind, in 2024 starten. In Haarlemmermeer kregen twee projecten, één in Hoofddorp en één in Nieuw-Vennep extra geld.

Woningen in aanbouw in Hyde Park. Foto: Kees van der Veer

Het in de Woondeal MRA afgesproken aantal op te leveren woningen (13.400 woningen tot en met 2030) lijkt nog steeds haalbaar. Ook de in het college-akkoord afgesproken 3000 op te leveren woningen voor deze collegeperiode ligt nog steeds binnen bereik. Woningbouwwethouder Jurgen Nobel ziet dat ondanks de tegenwind in de bouw er toch nog flink gebouwd wordt. “Bij omliggende gemeenten zie je dat er minder gebouwd wordt, daarom ben ik extra trots op de inspanningen van iedereen om dit bouwresultaat in deze tijden voor elkaar te krijgen.”