Dakpannen

Huurappartementen voor jongeren op terrein oude gemeentewerf Halfweg

07 juli 2020
Wonen, Zwanenburg-Halfweg

Op de plek van het kantoorgebouw en de loods van de voormalige gemeentewerf in Halfweg wil Haarlemmermeer circa dertig sociale huurappartementen voor jongeren bouwen.

Het gehele project Sectorpark, zoals het terrein nu heet, lag vanaf voorjaar 2019 stil in verband met de aangescherpte normen voor PFAS. Deze stof werd in te hoge mate in de bodem aangetroffen. Hierdoor werd de geplande sanering gestaakt. Vervolgens heeft de gemeente nog eens goed naar de plannen gekeken. Het blijkt dat de kwaliteit van de panden te gering is om als woning te worden omgevormd. Ook worden de kosten te hoog om ze in het betaalbare deel van de huizenmarkt te laten vallen en dat ze daarmee voor starters financieel bereikbaar zijn. Bovendien passen de panden onvoldoende in de nieuwe omgeving.

Dertig huurwoningen

Met het realiseren van dertig sociale huurwoningen - in plaats van de eerdere acht kluswoningen - kan de gemeente iets doen voor de krapte op de woningmarkt. Doordat de woningen in het sociale segment worden aangeboden, bestaat de mogelijkheid om maximaal 25 procent aan te bieden aan jongeren uit Halfweg. Hierdoor wordt in sterkere mate tegemoetgekomen aan het destijds gehanteerde uitgangspunt van de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor de eigen inwoners te bouwen. Bij het ontwikkelen van koopwoningen geldt het beginsel van de vrije markt en kan geen voorkeur worden gehanteerd. Bij het bouwen van nieuwe woningen moet voldaan worden aan de eisen in het bouwbesluit en worden dus kwalitatief goede woningen gebouwd. Ook is de aansluiting op de andere nieuw gebouwde omgeving beter, waardoor een prettig wijkje kan ontstaan. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd met het plan akkoord te gaan.

Voortgang

Intussen wordt de sanering van de grond van Sectorpark weer opgepakt. Eind juli is de verontreinigde grond verwijderd en door de aannemer afgevoerd. Het is de afgelopen tijd ook duidelijk geworden dat, voordat met de bouw van woningen kan worden gestart, een geluidscherm langs het spoor noodzakelijk is. De gemeente houdt rekening met een periode van zeker drie jaar voordat deze geluidsbeperkende maatregel door ProRail is aangelegd. De verkoop van de vrije kavels op Sectorpark is daarom uitgesteld.