‘Houd woningen betaalbaar en beschikbaar’

23 februari 2023
Wonen

Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming worden regel in de gemeente Haarlemmermeer. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe besloten. De bestuurders willen hiermee de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen veilig stellen.

De gemeenteraad had al eerder via een motie om regelgeving voor zelfbewoningplicht en opkoopbescherming gevraagd.  

Zelfbewoningsplicht

Het college legt zelfbewoningsplicht op bij nieuwbouw koopwoningen met een koopprijs vrij op naam tot de grens voor de Nationale Hypotheekgarantie (405.000 euro in 2023). De zelfbewoningsplicht geldt tot vijf jaar na de oplevering of eerste bewoning. 

Opkoopbescherming 

De opkoopbescherming geldt in de hele gemeente voor bestaande koopwoningen en nieuwe koopwoningen met een koopprijs van 504.000 euro of lager. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De opkoopbescherming treedt in werking op 1 april 2023.

Uit gegevens van het kadaster komt naar voren dat het noodzakelijk is om opkoopbescherming voor heel Haarlemmermeer in te voeren omdat het opkopen van woningen om ze vervolgens te verhuren ook in de hele gemeente is toegenomen.  

Beschikbaar  

Opkoopbescherming is een middel om goedkope en middeldure koopwoningen beschikbaar te houden voor woningzoekenden die er zelf gaan wonen. Opkoopbescherming houdt in dat de koper een woning uitsluitend mag verhuren als hij daarvoor een vergunning heeft. Dit geldt de eerste vier jaar na aankoop van de woning.

De mogelijkheid om zelfbewoningsplicht op te leggen bij nieuwbouwwoningen bestond al langer. Hiervoor geldt geen wettelijke maximumtermijn. Dat gebeurt via afspraken met ontwikkelaars die de zelfbewoningsplicht opnemen in de akte van levering van de woningen.

Het college legt zelfbewoningsplicht op bij projecten met meer dan 30 woningen. Dit beleid staat in de nota Betaalbaar wonen in Haarlemmermeer uit 2021 en werd al uitgevoerd. Zelfbewoningsplicht houdt in dat de koper de woning uitsluitend mag gebruiken om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen, of te laten bewonen door bloedverwanten van de koper in de eerste graad. De zelfbewoningsplicht geldt tot vijf jaar na de oplevering of eerste bewoning.

Reageren

In mei 2022 bestond de mogelijkheid om te reageren op het beleidsvoorstel over de opkoopbescherming. De ingediende zienswijzen hebben ertoe geleid dat de regeling is aangepast. Hierdoor geldt opkoopbescherming onder meer niet voor woningen in projecten die al lopen en ook niet voor woningen waarover is afgesproken dat zij huurwoning mogen worden.

Infographic die vertelt wat opkoopbescherming inhoudt

Bron: Ministerie van volkshuisvesting

Kleine belegger 

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar de wens voor een onderzoek uitgesproken naar de mogelijkheid voor kleine beleggers tot maximaal vijf woningen voor een vergunning om te kunnen verhuren. Het blijkt echter niet na te gaan hoeveel woningen een eigenaar in bezit heeft. Ook zijn er geen andere gemeenten die verhuur door kleine beleggers mogelijk maken.

Een andere wens van de gemeenteraad gaat wél in vervulling want de opkoopbescherming geldt voor bestaande bouw en nieuwbouw met uitzondering van nieuwbouwwoningen waarover een anterieure overeenkomst is gesloten vóór inwerkingtreding van de opkoopbescherming.