Een windmolen

Hoe staat het nu met windenergie in Haarlemmermeer?

21 december 2022
Duurzaamheid

Een zorgvuldig proces om te bepalen of uitbreiding van windturbines in het zuiden van Haarlemmermeer kan, is belangrijk. De ontwikkelingen op het gebied van windenergie volgen elkaar snel op en de resultaten van onderzoeken druppelen binnen. Een initiatiefnemer wil al graag in gesprek met de omgeving maar de gemeente vindt het nog te vroeg.

“De gemeente moet eerst zijn huiswerk goed doen. Dan pas kan worden bepaald welke stappen de gemeente zet die opgenomen moeten worden in het beleidskader. Voor het vaststellen van het beleidskader is de gemeenteraad aan zet. Pas als dit is vastgesteld kan en gaat de gemeente ook zeker met de omgeving en initiatiefnemers om de tafel.", zegt wethouder Charlotte van de Meij. 

2021 Zoekgebied aangewezen 

In juni 2021 besloot de gemeenteraad om het zoekgebied voor windenergie in het zuiden van Haarlemmermeer vast te stellen. Dit betekent dat er in dit gebied verder onderzocht wordt of en waar er meer windmolens mogen bijkomen. In oktober 2021 is gecommuniceerd dat er wordt gewerkt aan het beleidskader. Daarin moet komen te staan of en waar er windmolens in het zoekgebied mogen komen. Totdat het beleidskader klaar is, worden er geen vergunningaanvragen voor windenergie in behandeling genomen. 

2022 Onderzoek en aanpak 

Op het gebied van windenergie is er de afgelopen tijd een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest. De gemeente heeft tijd nodig om de impact en gevolgen hiervan zorgvuldig te onderzoeken.  Zo ligt er een uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021externe-link-icoon in het kader van een Windpark in Delfzijl. Deze uitspraak heeft gevolgen voor alle windparken in voorbereiding in Nederland. Een andere ontwikkeling is dat de Provinciale Staten van Noord-Holland hebben besloten om de extra regels voor het plaatsen van windmolens te laten vervallenexterne-link-icoon. Dit jaar is ook duidelijk geworden dat de besluitvormingsprocedure voor windparken gaat veranderen onder de Omgevingswet. Tot slot zijn er verschillende onderzoeken (bijvoorbeeld ecologisch) uitgevoerd naar de mogelijkheden voor windenergie in het zoekgebied. 

Een windmolen. Foto: Jur Engelchor

Duidelijk voor de omgeving

Het blijft belangrijk dat inwoners mee kunnen praten over de mogelijke plannen (met zowel de gemeente als met een initiatiefnemer). Dit kan op het moment dat de gemeente haar standpunt heeft bepaald over het vervolg. Op dit moment heeft de gemeente nog niet alle informatie die nodig is om het vervolg te kunnen bepalen. De spelregels zijn veranderd waardoor een nieuw proces en kaders nodig zijn.  Zolang deze door de gemeenteraad niet zijn vastgesteld, kan de gemeente of een eventuele initiatiefnemer (nog) niet met de omgeving in gesprek.  

Vervolgstappen

In het eerste kwartaal van 2023 wordt het procesvoorstel voor de gemeenteraad verwacht. Dan wordt duidelijk wat de volgende stap in de verkenning van windenergie in zoekgebied Haarlemmermeer-Zuid zal zijn.

Meer informatie: Zon en wind.