In totaal liggen er op 23 procent van de gebouwen in de gemeente zonnepanelen.

‘Hoe meer zonnepanelen op daken, hoe beter’

24 juni 2024
Nieuwe energie, Nieuws

Het aantal daken met zonnepanelen in Haarlemmermeer groeit flink. Wat wethouder Charlotte van der Meij (Klimaat & Energie) betreft mag er nog veel meer bij. “Want we staan voor een grote opgave om lokaal duurzame elektriciteit op te wekken. Dus hoe meer zonnepanelen op daken, hoe beter.”

Om dat voor elkaar te krijgen is er nu de Aanpak Zon op Dak 2024-2026, waarmee het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd. Hierin staat beschreven hoe de gemeente zich de komende jaren inzet voor zonne-opwek op daken en hoe zij inwoners en ondernemers die aan de slag willen met zonnepanelen juiste hulp en ondersteuning biedt.   

In totaal liggen er op 23 procent van de gebouwen in de gemeente zonnepanelen. Vooral bij woningen is een sterke groei te zien. Sinds 2020 steeg het aantal huizen met zonnepanelen van 9.758 naar 21.797 in 2023. Woningen en bedrijven leveren ongeveer even veel stroom. De gemeente ziet vooral bij bedrijven kansen om meer zonne-energie op te wekken. 

Ondersteuning 

Reden tot achteroverleunen, is er niet, zegt wethouder Charlotte van der Meij. Bij verschillende doelgroepen blijven er kansen liggen. Het wordt tijd dat die worden benut, vindt ze. Ze kijkt daarbij vooral naar maatschappelijk vastgoed (zoals dorpshuizen), het midden- en kleinbedrijf (MKB) en kwetsbare groepen. Zij kunnen extra ondersteuning best gebruiken en daarin voorziet Aanpak Zon op Dak 2024-2026. Wethouder Marja Ruigrok (Economische zaken) ziet in de Aanpak Zon op Dak een goede aanleiding om ondernemers van het midden- en kleinbedrijf (MKB) aan te sporen de kansen die zonnepanelen bieden, te benutten. “Dat is niet alleen goed voor het klimaat maar ook voor hun bedrijven. Het Energieloket voor bedrijven helpt!”

In totaal liggen er op 23 procent van de gebouwen in de gemeente zonnepanelen.

Zonnepanelen op agrarisch bedrijf van Hein van Elderen in Zwanenburg.

Acties 

Afgelopen jaren heeft de gemeente, samen met partnerorganisaties, verschillende acties ondernomen voor de groei van zonnepanelen op daken. Zo ondersteunde het Energieloket bij het organiseren van inkoopacties voor huishoudens en hielp NMCX  scholen bij het plaatsen van zonnepanelen. Lokaal energiebedrijf Tegenstroom hielp ondernemers op weg bij het volleggen van grote bedrijfsdaken met een adviestraject.

Energieloket Haarlemmermeer  

De gemeente wil ervoor zorgen ervoor dat iedereen met vragen over zonnepanelen geholpen wordt. Energieloket Haarlemmermeer geeft inwoners en ondernemers informatie en advies over zonnepanelen voor hun huis of bedrijfspand. Ook organiseert het Energieloket webinars, bijeenkomsten en inkoopacties over energiebesparing en opwek. Ga naar energielokethaarlemmermeer.nlexterne-link-icoon.  

 Voorbeeldrol  

Waar technisch en financieel haalbaar, neemt de gemeente zelf het voortouw door zonne-energieprojecten op eigen gebouwen te realiseren. “We moeten als gemeente zelf het goede voorbeeld geven”, vindt wethouder Charlotte van der Meij.