Schiphol

Hoe gaat de gemeente om met de luchthaven?

01 december 2021
Nieuws

De economische vruchten worden geplukt, de werkgelegenheid is van groot belang, maar het gemeentebestuur wil nog meer inzetten op thema’s als gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Voor wethouder Jurgen Nobel is het duidelijk: “De komende jaren moeten we hinderbeperking en gezondheid in de volle breedte beter op de agenda zetten. Ik wil daarbij ook naar innovatieve maatregelen kijken.”

De luchthaven op Haarlemmermeers grondgebied zorgt voor een goede internationale bereikbaarheid. Daardoor is Haarlemmermeer de afgelopen tien jaar bijna altijd een van de sterkste economische regio’s van Nederland. Maar er zijn natuurlijk ook nadelen. Een deel van de inwoners heeft overlast van vliegtuiggeluid en er zijn ruimtelijke beperkingen. Daardoor kunnen op sommige plekken geen of minder nieuwe woningen worden gebouwd. Ook beïnvloeden zowel het vlieg- als wegverkeer de luchtkwaliteit in negatieve zin. Het was, is en blijft de inzet van de gemeente om die negatieve effecten op de leefbaarheid en gezondheid zo minimaal mogelijk te laten zijn, zonder het belang van de luchthaven uit het oog te verliezen.

Schiphol. Foto: Kees van der Veer.

Beperken

Wethouder Jurgen Nobel wil hier duidelijk over zijn. "We zetten ons de komende tijd nog meer in om de hinder voor onze inwoners te beperken. Zo pleiten we al een tijdje voor een nachtsluiting, omdat we weten dat slaapverstoringen effect hebben op de gezondheid van inwoners. Ook willen we heldere en controleerbare afspraken en randvoorwaarden over het verdienen van eventuele groei, een permanent omgevingsfonds, met geld dat ten bate komt van de gemeenschap, minder overlast voor onze inwoners door grondgeluid, betere luchtkwaliteit, een nieuw isolatietraject. " 

Naast veiligheid en leefbaarheid zijn er ruimtelijke beperkingen. Zo is er het Luchthavenindelingbesluit (LIB). De contouren van het LIB moeten nodig herzien worden, want op sommige plekken zien wij meer ruimte en het belangrijkste: ze moeten op de juiste plek liggen. Ook wil de gemeente geen extra start- of landingsbanen, daarom wil Haarlemmermeer ook af van de reservering van een tweede Kaagbaan, nabij Rijsenhout. En dat de rekenregels van geluid niet verder worden aangescherpt. Dat zou namelijk betekenen dat er helemaal niks meer gebouwd kan worden in heel Noord- en Zuid-Holland.

Innovatiebudget

Wethouder Jurgen Nobel ziet kansen om kennis vanuit verschillende wetenschappen en innovatie te benutten om vraagstukken rondom de luchthaven op te lossen. "We willen bijvoorbeeld met onderzoek naar geluidsadaptief bouwen en slimme ramen, zoals de technologie in DeNoize ramen waarbij geluid wordt verminderd met een ruis onderdrukkend systeem, de leefbaarheid voor onze inwoners verbeteren', zegt Nobel. “We pleiten daarom voor een innovatiebudget bij het Rijk voor duurzame innovaties.”

Haarlemmermeer zit weliswaar aan tafel in de verschillende overleggremia, het is geen bevoegd gezag als het gaat om het nationale luchtvaartbeleid. Het bestuur wil daarom goed blijven samenwerken met lokale- en regionale overheden om de belangen voor de regio gezamenlijk in Den Haag te agenderen. “We willen nog beter met het Rijk samenwerken om de dingen die voor ons belangrijk zijn voor elkaar te krijgen. In overleggen en met zienswijzen oefenen wij invloed uit. Het is belangrijk dat ook inwoners en bedrijven kunnen blijven meepraten. Dat moet laagdrempelig en breed toegankelijk zijn.”