Impressie van de woningbouw van het Nieuwe Noord.

Het Nieuwe Noord biedt plek aan 600 woningen

03 februari 2022
Wonen

Het bedrijventerrein Hoofddorp Noord, waar veel leegstand was, wordt omgevormd tot een aangenaam woon-en werkgebied. Het ligt buiten de geluidcontouren van de luchthaven en is binnenstedelijk gebied. Dat geeft dus goede mogelijkheden voor woningbouw. Daarom moeten er nu bestemmingsplannen gewijzigd worden en kunnen er afspraken gemaakt worden tussen de gemeente en Evast Vastgoed B.V voor 600 woningen.

Wethouder Woningbouw Jurgen Nobel is blij dat er in dit gebied eindelijk weer ontwikkelingen plaatsvinden.

Er is een grote woningnood, ook bij ons, dus deze 600 woningen zijn erg gewenst. Het is ook goed dat het over het algemeen veel betaalbare woningen zullen zijn. Ik hoop dat in de directe omgeving van dit plan zich ook nieuwe ontwikkelingen aandienen.  

Impressie van de woningbouw van het Nieuwe Noord

Transformatie Hoofddorp-Noord

In 2011 heeft de gemeenteraad de ambities en de kaders voor de ontwikkeling naar een gemengd woonmilieu uitgesproken. De helft van de woningen zitten in de betaalbare sector. Het gaat vooral om huurwoningen voor ouderen, starters en jongeren, veelal stellen zonder kinderen. Per woning is er één parkeerplaats in een ondergrondse parkeergarage. Een eventuele tweede auto en bezoekers parkeren op het maaiveld.

Infrastructuur

Aangezien de verlegging van de N201 de eerstkomende tien jaar nog niet aan de orde is, zal ontsluiting nu via de bestaande infrastructuur plaatsvinden. Om het extra verkeersaanbod van de nieuwe woningen te kunnen opvangen zijn wel aanpassingen van die infrastructuur nodig. Met een nieuwe parallelweg op de plek van de huidige afrit, vanaf de N201 ontstaat voldoende capaciteit voor de afwikkeling van bewonersverkeer en is er de mogelijkheid om het vrachtverkeer van de Wijkermeerstraat te halen, waardoor die als 30-kilometer straat kan worden ingericht.