Herverdeling portefeuilles college B&W

10 juli 2024
College van B en W, Nieuws

Omdat Jurgen Nobel onlangs is aangetreden als staatssecretaris in het nieuwe kabinet Schoof zijn een aantal portefeuilles binnen het college van B&W herverdeeld.

Beryl van Straten, de opvolger van Nobel, wordt verantwoordelijk voor Financiën, Woningbouw, Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondzaken en Deelnemingen. Luchthavenzaken en het project Stadscentrum Hoofddorp vallen vanaf 9 juli onder wethouder Marja Ruigrok. Zij wordt ook eerste locoburgemeester. Marja Ruigrok is binnen het college van B&W al verantwoordelijk voor Verkeer & Vervoer, Economische Zaken en Cultuur. 

De Portefeuilleverdeling van het College van B&W van de gemeente Haarlemmermeer ziet er vanaf 9 juli 2024 als volgt uit: 

Burgemeester Marianne Schuurmans - Wijdeven: Algemene & Bestuurlijke zaken; Openbare Orde & Veiligheid; Brandweer; Burgerzaken; Internationale betrekkingen; Communicatie & Onderzoek; Integriteitsbeleid; Kernencontacten (samen met wethouder Marjolein Steffens - van de Water)

Wethouder Marja Ruigrok (eerste locoburgemeester): Verkeer & Vervoer; Economische Zaken; Luchthavenzaken (zonder Ruimtelijke Ontwikkeling); Cultuur. Project: Stadscentrum Hoofddorp (exclusief het gemeentehuis)

Wethouder Mariette Sedee-Schuitemaker (tweede locoburgemeester): Sport & Volksgezondheid; Agrarische Zaken; Vastgoed; Afval, Milieu & Water; Grootschalig Groen & Recreatie. Project: PARK21 

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water (derde locoburgemeester): Fysieke Leefomgeving; Jeugd & Onderwijs; Woonbeleid; Dienstverlening; Doelgroepenbeleid & Emancipatie; Gebiedsgericht Werken; Participatie; Kernencontacten (samen met burgemeester Marianne Schuurmans - Wijdeven). Project: Nieuwe Kom Nieuw-Vennep

Wethouder Beryl van Straten-van Diepenbeek (vierde locoburgemeester): Financiën, Woningbouw;Ruimtelijke Ontwikkeling; Grondzaken; Deelnemingen 

Wethouder Charif El Idrissi (vijfde locoburgemeester): Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid; Inburgering & Asielzaken; Inkoop- en Aanbestedingsbeleid; Bedrijfsvoering; Personeel; Digitalisering

Wethouder Charlotte van der Meij (zesde locoburgemeester): Zorg & Welzijn; Klimaat & Energie; Juridische Zaken; Vergunningen; Handhaving (incl. oneigenlijk grondgebruik)Project: Gemeentehuis