Kantoren aan Hoofdweg Oostzijde, onderdeel van bedrijventerrein Graan voor Visch Zuid

Haarlemmermeerse economie presteerde in 2023 bovengemiddeld goed

24 april 2024
Nieuws, Ondernemers

De economie van de gemeente Haarlemmermeer presteerde vorig jaar goed. Dat staat in de Monitor Economie 2023 waarmee het college van B&W ieder jaar de gemeenteraad informeert over de economische ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De economie van Haarlemmermeer groeide in 2023 per kwartaal tussen de 2 en 6 procent. Een bovengemiddelde prestatie aangezien de Nederlandse economie gemiddeld een matige groei van 0.1 procent liet zien en die van Amsterdam gelijk bleef.

Meer goed nieuws

Het positieve economische beeld was ook terug te zien op andere vlakken. Zo werden er in 2023 meer hotelkamers geboekt, kwamen er meer bedrijven bij in Haarlemmermeer en nam de leegstand van kantoren in de gemeente af. Ook kwamen er meer banen bij. Wel nam het aantal mensen die een WW- of een bijstandsuitkering ontvangen toe met 6 procent. Maar dit is nog steeds laag en beneden het niveau wat voor de coronaperiode werd bereikt.

Wethouder Marja Ruigrok (Economische zaken) is blij met het positieve nieuws wat ze kon delen: “Haarlemmermeer werd afgelopen december voor de 18e keer sinds 2000 door weekblad Elsevier uitgeroepen tot de economisch sterkste gemeente van Nederland. Onze ondernemers spelen een belangrijke rol in dat succes. Een sterke economie en een goed ondernemersklimaat betekenen ook meer en betere voorzieningen zoals winkels en horeca. Daar hebben onze inwoners alleen maar profijt van.”

Meer bedrijven en weinig faillissementen 

De sterke economische positie van Haarlemmermeer en het aantrekkelijke vestigingsklimaat dragen eraan bij dat ondernemers zich graag in de gemeente vestigen. Vorig jaar kwamen er zo’n 3.400 bedrijven bij in Haarlemmermeer. Daar tegenover stonden zo’n 2.200 bedrijven die stopten of de gemeente verlieten. Van die 2.200 bedrijven gingen er slechts 78 failliet. Een uitzonderlijk laag aantal. Per saldo kwamen er in 2023 zo’n 1.200 nieuwe bedrijven bij. 

Kantoren aan Hoofdweg Oostzijde, onderdeel van bedrijventerrein Graan voor Visch Zuid. Foto: Danny de Casembroot

Hotelbezetting omhoog

Het ziet ernaar uit dat de Haarlemmermeerse hotelbranche uit het coronadal is  gekropen. De bezettingsgraad van de hotels lag, over het hele jaar genomen, zo rond de 75 procent. Dat betekent dat de bezetting in de eerste drie kwartalen van 2023 nog onder  het niveau van voor de coronaperiode lag. In het laatste kwartaal kwam de bezettingsgraad met 78 procent ongeveer 2 procent boven het coronaniveau uit.

Lage leegstand kantoren

De leegstand van kantoren daalde in 2023 met 1,4 procent. Begin 2024 stond in Haarlemmermeer nog bijna 177.000 vierkante meter kantoor leeg. Dit staat gelijk aan 14,5 procent van de hele kantorenvoorraad. Bedrijventerreinen Beukenhorst Oost en Zuid en Schiphol Rijk kampen met de meeste leegstand. 

De leegstand van winkels nam in 2023 wel licht toe met 0,5 procent licht ten opzichte van 2022. In Haarlemmermeer stond in 2023 4,4 procent van alle winkelpanden leeg. Maar het goede nieuws hierbij is dat de winkelleegstand in de gemeente nog steeds onder het landelijk gemiddelde ligt. Gemiddeld staat in Nederland namelijk ongeveer 6 procent van de winkelpanden leeg. 

Arbeidsmarkt

Er kwamen in 2023 15.000 banen bij in Haarlemmermeer. Tegelijk gingen er, vanwege gestopte of vertrokken bedrijven, zo’n 7.600 banen verloren. Dat betekent dat er, per saldo, zo’n 7.400 nieuwe banen bijkwamen in 2023. Een stijging van 4,75 procent. In de gemeente zijn nu ruim 162.000 banen. De stijging is vooral te danken aan de banengroei bij bedrijven die al in Haarlemmermeer gevestigd waren. De sectoren waarin de meeste banen bijkwamen zijn de logistieke sector, de luchtvaart en de zakelijke dienstverlening. Ook groeide het aantal banen in sectoren als de ICT & Tech, zakelijke dienstverlening, groothandel & consumergoods en in Life Sciences & Health.