Iemand overhandigt geld aan een ander

Haarlemmermeerders met bijstandsuitkering mogen hoger bedrag aan giften ontvangen

17 mei 2023
Nieuws

Bijstandsgerechtigden in Haarlemmermeer mogen vanaf 1 juli 2023 een hoger bedrag aan giften ontvangen zonder dat dit invloed heeft op hun uitkering. Het college van B en W heeft besloten om het bedrag te verhogen van 1.200 euro naar 1.800 euro per jaar. De verhoging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2023. Deze maatregel is genomen om lage inkomens zoveel mogelijk te ondersteunen.

Wethouder Charif El Idrissi: “Er zijn veel gezinnen die momenteel niet rondkomen. Als deze mensen door hun omgeving geholpen worden door een gift, dan mag dit geen problemen opleveren. De verhoging van het bedrag voor een ontvangen gift zorgt ervoor dat de meest kwetsbare mensen in onze gemeente meer bestaanszekerheid hebben en kunnen werken aan perspectief.”

Giftendrempel

Het is voor mensen met een uitkering niet nodig om giften tot 1.800 euro te melden als de giften afkomstig zijn uit het netwerk van de bijstandsgerechtigde en hier geen tegenprestatie tegenover staat. Wanneer de giften in een kalenderjaar in totaal hoger zijn dan 1.800 euro, dan moeten deze worden gemeld: ze vallen onder de inlichtingenplicht van de Participatiewet.

Controleonderzoek

Inwoners die in 2023 al een controleonderzoek voor giften hebben gehad, worden per nieuwsbrief geïnformeerd over deze wijziging. Waar nodig zullen eerder genomen terug- en invorderingen worden hersteld.

Uitzondering giften energietransitie

De gemeente maakt een uitzondering voor giften in het kader van de energietransitie. Giften die onder de SPUK regelingen Energiearmoede en Lokale Aanpak Isolatie vallen worden niet meegerekend met het maximale vrijlatingsbedrag van 1.800 euro worden niet teruggevorderd.

Bijstandsgerechtigden in Haarlemmermeer mogen vanaf 1 juli 2023 een hoger bedrag aan giften ontvangen. Foto: Shutterstock