Wethouder Charif El Idrissi

Haarlemmermeer wil inwoners met schulden sneller helpen

14 maart 2024
College van B en W, Nieuws

De gemeente Haarlemmermeer en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet(NVVK) hebben een convenant gesloten waardoor het makkelijker wordt inwoners met schulden te helpen. Wethouder Charif El Idrissi heeft daarmee namens Haarlemmermeer gehoor gegeven aan de oproep van de NVVK waarbij aan de gezamenlijke doelen als uniformiteit en hoogwaardige dienstverlening wordt voldaan.

“Voor onze inwoners die schulden hebben betekent dit dat we ze sneller kunnen helpen. Dit kan onder meer door het pauzeren van de incassomaatregelen als zij aankloppen voor schuldhulp”, legt Charif El Idrissi uit. “We sturen geen herinneringen of aanmaningen en zetten ook geen juridische stappen om het openstaande bedrag te ontvangen. Hierdoor ervaren inwoners met schulden meer rust en lopen de schulden bij ons niet verder op”, vult de wethouder aan.

Daarnaast gaat de gemeente ook direct akkoord met het aanbod dat de schuldhulpverlener aan de inwoner doet. Behalve als er wettelijke belemmeringen zijn zoals fraude door opzet of grove schuld. “Groot voordeel hierbij is dat we niet hoeven te onderhandelen. Wij en de inwoner weten dus direct waar we aan toe zijn en tegelijkertijd ontvangen we wel het hoogst haalbare aanbod”, aldus El Idrissi.

Sneller duidelijkheid

Haarlemmermeer is niet de eerste gemeente die het convenant met de NVVK heeft ondertekend.  Gemeenten die al mee doen merken dat er sneller duidelijkheid is voor alle partijen, en dat zij minder tijd kwijt zijn aan administratie. De ondertekening van het convenant brengt geen extra kosten met zich mee. Het richt zich vooral op een efficiëntere manier van werken waarbij inwoners rust ervaren rondom het aflossen van hun schuld.

Wethouder Charif El Idrissi. Foto: Lumen Photo.