De H van Haarlemmermeer bij een basketbalveld

Haarlemmermeer stelt Sportakkoord II vast

26 september 2023
Sport

De gemeente Haarlemmermeer heeft een nieuw Sportakkoord met drie thema's: sociaal veilige sport, sportstimulering voor achterblijvende groepen en vitale sportaanbieders. Wethouder Mariette Sedee geeft een toelichting.

De geschiedenis van het Sportakkoord gaat terug naar 2018, toen er nationaal werd afgesproken om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Doel was dat iedereen toegang kon krijgen tot sport. Zonder drempels, in een veilige en gezonde omgeving, en dat een leven lang.  Of je nu zelf sporter bent, vrijwilliger, of toeschouwer. Het Rijk stelde hiervoor geld beschikbaar dat de gemeente kon investeren in de lokale versie van het landelijke Sportakkoord. In 2020 zag hierdoor Sportakkoord Haarlemmermeer het daglicht.

Hoe staat het met de sport in Haarlemmermeer?

Wethouder Mariette Sedee van Volksgezondheid en Sport: “In overheidsland staan we bekend als een gemeente met hart voor sport.  Dat zie je terug in onze leefomgeving die meer beweegvriendelijk is ingericht, denk aan de beweegroutes in Spaarndam en Rijsenhout. Verenigingen werken hier aan de invoering van de Haarlemmermeerse richtlijn Veilig Sportklimaatexterne-link-icoon. We merken dat steeds meer clubs erop letten om niet alleen de vinger aan de pols te houden voor sportprestaties, maar ook of mensen zich wel veilig en welkom voelen. Onderwerpen als ouder worden en eenzaamheid worden ook opgepakt, dat is te zien in het aanbodexterne-link-icoon van maatschappelijke organisaties en sportverenigingen. Dus of je nu jong of oud bent, prof of amateur, in Haarlemmermeer is voor elk wat wils.”

Waarom is er nu een tweede Sportakkoord?

“Je moet het zien als een update. Voor de periode 2023-2026 zijn er op landelijke niveau allerlei aanpassingen gekomen voor verbetering van de sport. Gemeentes moeten dit weer lokaal vertalen. We hebben nu de opgave om met elkaar toe te werken naar een gezondere generatie in 2040. Sport wordt hierbij een vaste pijler naast zorg en welzijn. Het Rijk heeft hiervoor subsidie ter beschikking gesteld en dat geld krijgen we als we een aangepast Sportakkoord opleveren.”

Wat zijn de doelen?

“De hoofdthema’s van Sportakkoord II zijn sociaal veilige sport, sportstimulering van achterblijvende groepen en vitale sportaanbieders. Binnen die thema’s hebben we een aantal doelen bepaald. Om er een paar te noemen:

  • alle sportverenigingen in onze gemeente moeten voldoen aan de Haarlemmermeerse Richtlijn Veilig Sportklimaat 
  • Het sport- en beweegaanbod is toegankelijk en vindbaar voor kwetsbare groepen 
  • De capaciteit van sportparken wordt uitgebreid naar verschillende momenten van de dag en week 
  • Elke vereniging heeft een eigen aanspreekpunt bij het sportloket van Team Sportservice 
  • Het sportloket verbindt sportaanbieders en andere partijen.

Deze doelen komen terecht in een uitvoeringsplan dat we nu opstellen.”

Iedereen in Haarlemmermeer moet toegang kunnen krijgen tot sport. Foto: Blue Sky Fotografie.

Wat staat er in zo'n uitvoeringsplan ?

“Dit plan bevat de activiteiten die we gaan uitvoeren de komende periode met een indicatie van de kosten. Het budget is er. Voor de eerste 3 jaar hebben we een ton, vanaf 2026 ruim 75.000 euro. We werken nu aan een uitvoeringsplan voor 2 jaar, daarin komt te staan hoe dat geld verdelen. We verwachten dit plan eind van het jaar gereed te hebben. “

Wat gaan we nu al merken van het nieuwe Sportakkoord?

“We gaan door met het invoeren van de Haarlemmermeerse richtlijn en we hebben aandacht voor landelijke campagnes zoals Voetbal is van iedereenexterne-link-icoon. Voor oudere inwoners worden evenementen georganiseerd, en we faciliteren sportverenigingen. Dit kan variëren van het delen van kennis en coaching, zoals een cursusaanbod voor trainers, tot het delen van “best practices” en het werven van vrijwilligers. Vooral dit laatste is niet eenvoudig. Een sport op zich. Maar goed, het Sportakkoord ligt er. We kunnen vooruit.”