Het bestaande kantoorgebouw in de verte

Haalbaarheidsonderzoek voor tenminste 80 appartementen in Badhoevedorp

13 december 2023
Nieuws, Wonen

Er komt een onderzoek om te kijken of de bouw van tenminste 80 appartementen aan de Windestraat in Badhoevedorp ruimtelijk en financieel mogelijk is. Daarover gaat het college van burgemeester en wethouders afspraken vastleggen met ontwikkelaar Vastbouw Vastgoedontwikkeling.

Het plan is om op Windestraat 7–9 het bestaande kantoorgebouw en parkeerplaatsen te slopen en een appartementsgebouw met parkeerplaatsen terug te bouwen. Uit een eerder, globaal onderzoek zijn de mogelijke plannen als positief beoordeeld. Daarom worden nu afspraken gemaakt over een breder onderzoek.

Appartementen

Volgens de huidige plannen komen in het appartementsgebouw tenminste 80 appartementen waarvan minstens de helft in het betaalbare segment. Tijdens het onderzoek wordt gekeken of er meer woningen en meer betaalbare woningen mogelijk zijn. Wethouder Wonen Jurgen Nobel: “Met het maken van afspraken over een vervolgonderzoek is de komst van tachtig extra woningen in Badhoevedorp weer een stap dichterbij. Dat is goed nieuws, want dat zal het huidige woningaanbod vergroten en dat is heel hard nodig.”

Als uit het onderzoek blijkt dat de plannen inderdaad ruimtelijk en financieel haalbaar zijn, maken de gemeente en de ontwikkelaar afspraken over onder andere de precieze invulling van het project. Als die zijn vastgelegd, kunnen de benodigde vergunningen aangevraagd worden. De verwachting is dat dat begin 2025 zal zijn.

Het bestaande gebouw

Het bestaande gebouw. Afbeelding: Google Streetview