Bloementeelt aan de Vijfhuizerweg

Groen Licht voor Schone Lucht Akkoord

05 april 2023
Nieuwe energie, Nieuws

De gemeente Haarlemmermeer gaat deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord. Hiervoor is onderzoek nodig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hoe het nu gesteld is met de luchtkwaliteit. Doel is de hoeveelheid fijnstof in de omgeving omlaag te brengen.

Het gaat steeds beter met de luchtkwaliteit in ons land en dat is niet voor niets. De laatste jaren zijn er steeds strengere emissienormen gekomen vanuit Europa. Ook in Nederland zijn diverse maatregelen genomen. Het Schone Lucht Akkoord is daar een voorbeeld van.

Wethouder Mariette Sedee van Volksgezondheid: “Het Schone Lucht Akkoord bestaat al een paar jaar en de GGD heeft bepleit dat grote gemeenten hieraan meedoen. Dus ook Haarlemmermeer. De gemeente gaat zich nu aansluiten bij het onderzoek van het RIVM hoe het gesteld is met onze luchtkwaliteit. Doel is het fijnstof in eigen omgeving omlaag te brengen. Alle partijen streven naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016.” 

Gezondheidsstudies 

“Langdurige blootstelling aan fijnstof kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid zoals hart- en vaatziekten en het afnemen van de longfunctie, met name bij kinderen, ouderen en zieken. Eerdere onderzoeken hebben dit al aangetoond”, vertelt de wethouder. “We beschikken alleen nog niet over specifieke informatie over de bronnen van fijnstof en waar die zich bevinden. Daarom is dit onderzoek van het RIVM een goede start.” 

Open Haarden  

“We gaan bijvoorbeeld kijken naar onze wegen en andere economische sectoren, maar ook naar rookoverlast door woningen met open haarden, en wat de impact hiervan is. We weten wel hoeveel fijnstof er in de lucht zit, maar niet welk percentage uit welke sector hieraan bijdraagt. Hiervoor hebben we rekenmodellen nodig, en ook een analyse. Hoe ga je in Haarlemmermeer het probleem aanpakken qua preventie, bescherming van mensen die hiermee in aanraking komen, en qua inrichting van de omgeving. Allemaal vragen die we nader willen uitzoeken.”  

Hoe verder?

Naast de analyse wordt meteen gekeken hoe de uitstoot van fijnstof in Haarlemmermeer nog verder omlaag gebracht kan worden. De gemeente is al begonnen met maatregelen voor klimaatadaptatie die een gunstig effect blijken te hebben. Maar ook de aanplant van meer groen verbetert aantoonbaar de luchtkwaliteit. Mariette Sedee: “De verwachting is dat onze gemeente samen met het RIVM aan het eind van dit jaar met een analyse komt. Op basis van deze uitkomst stellen we een plan van aanpak op. Voor de uitvoering van dat plan gaan we zeker de samenwerking zoeken met iedereen in Haarlemmermeer.” 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website Schone Lucht Akkoordexterne-link-icoon.

Bloementeelt aan de Vijfhuizerweg. Foto: Kees van der Veer