Dozen met pakken maandverband en tampons

Gratis menstruatieproducten voor meisjes en vrouwen in Haarlemmermeer

09 november 2022
Nieuws

Om menstruatiearmoede tegen te gaan gaat de gemeente Haarlemmermeer zorgen voor gratis menstruatieproducten. Daarmee wordt invulling gegeven aan de motie van de PvdA-fractie waarin het college van B&W wordt opgeroepen om menstruatiearmoede tegen te gaan door het verstrekken van gratis menstruatieproducten. Deze motie werd op 16 juni door de gemeenteraad aangenomen.

Taboe

Volgens Stichting Armoedefonds is er bij bijna 1 op de 10 meisjes en vrouwen die in Nederland in armoede leven sprake van menstruatiearmoede. Dat betekent dat er thuis niet genoeg geld is om menstruatieproducten te kopen. Daarnaast rust er op menstruatiearmoede ook een taboe. Veel meisjes en vrouwen vinden het lastig om überhaupt over hun menstruatie te praten, laat staan dat ze openlijk durven te zeggen dat er thuis geen geld is om menstruatieproducten te kopen.

Negatieve effecten

Geen toegang hebben tot menstruatieproducten kan negatieve effecten hebben. Veel vrouwen en meisjes die zich de producten niet kunnen veroorloven zien zich genoodzaakt om zich op school of werk ziek te melden. Daarnaast gebruiken sommigen, bij gebrek aan degelijke menstruatieproducten, wc-papier, krantenpapier of repen stof. Dit kan tot infecties leiden.

Menstruatieproducten. Foto: Shutterstock

Distributie

Inmiddels heeft de gemeente aan Stichting Armoedefonds de opdracht gegeven om de menstruatieproducten te leveren aan de volgende scholen en sportverenigingen in Haarlemmermeer:

  • Kaj Munk College
  • Herbert Vissers College
  • Nova College (locatie Paxlaan Hoofddorp)
  • SV Pax
  • MHC de Reigers
  • VC Hoofddorp

Ook worden kratten met producten geleverd aan de Voedselbank en jeugdclubs van Stichting Maatvast. De locaties mogen zelf bepalen hoe zij de producten verdelen.

Uitsluiting voorkomen

Wethouder Charif El Idrissi: “Menstruatiearmoede is een schrijnende vorm van armoede die kan leiden tot maatschappelijke uitsluiting en gezondheidsproblemen. Door de huidige crisis kan het probleem veel vaker voor gaan komen. Omdat we vinden dat iedereen volwaardig moet kunnen meedoen in de samenleving, zetten we deze stap.”