De locatie waar de bomen gepland gaan worden

Gezonde bomen voor Venneperhout

19 juni 2023
Openbare ruimte

In recreatiegebied Venneperhout is een bijzonder boomplant programma van start gegaan. Staatsbosbeheer gaat ongeveer 550 zieke essen vervangen door nieuwe bomen. Het is een meerjarig project dat vraagt om veel geduld en geld. Iets dat alleen mogelijk is dankzij hechte samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid: maatschappelijk ondernemen.

De zon schijnt, er staat een briesje en het is goed toeven aan de rand van Venneperhout waar zich rond het middaguur een klein gezelschap heeft verzameld. Wethouders Marja Ruigrok (Economische Zaken) en Mariette Sedee (Grootschalig Groen) ontmoeten provinciehoofd Staatsbosbeheer Riena Tienkamp en Chris Crowell, (VP Operations & Site Head) van het biofarmaceutische bedrijf Kite.

Het naambordje voor het nabijgelegen fietspad, dat voortaan het ‘Vliegerlaantje’ heet. Foto: Kite

De partijen zijn bijeen om het startsein te geven voor een onderneming die zonder steun van het bedrijfsleven niet mogelijk is. Een maatschappelijke onderneming van Kite die gevierd wordt met de onthulling van een naambordje voor het nabijgelegen fietspad, dat voortaan het ‘Vliegerlaantje’ heet.

Herstel biodiversiteit

“We zijn heel blij met deze aanplant in de gemeente Haarlemmermeer”, aldus wethouder Mariëtte Sedee. “Herstel van biodiversiteit is hard nodig. Nergens in Europa gaat het zo slecht met biodiversiteit als in Nederland. Bij de meting van 2020 kwam naar voren dat er nog maar 15 procent over is van de inheemse plant- en diersoorten die we in 1900 in ons land hadden. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde ligt op 40 procent.”

Force of Nature

Mariette Sedee: “Toch wil ik niet alleen een ‘sense of urgency’ meegeven, maar ook een opsteker. Met elkaar kunnen we het verschil maken. Voorlopig staan we hier om een naambord te onthullen. Dat bomenplanten komt later, als het goede moment is gekomen. Ze zeggen wel eens: ‘Nature Cannot Be Forced’, maar we hebben ook nog ‘The Force of Nature’. Als je de natuur een handje helpt, krijg je er veel voor terug. De vlieger van Kite staat hiervoor symbool. Samen werken we aan de verhoging van onze natuurlijke weerstand.”

De groep poseert met de beide wethouders. Foto: Kite

Verantwoordelijkheid bedrijven

“We willen niet alleen impact hebben op gezondheid en welzijn”, vertelt Chris Crowell van Kite, “Maar ook op de maatschappij waarin wij gevestigd zijn. We zijn ervan overtuigd dat bedrijven verantwoordelijkheid moeten nemen voor de impact die zij hebben op de omgeving en het milieu. Dat begint al bij ons bedrijfspand in Hoofddorp dat volledig CO2 neutraal is, energielabel A heeft en energie geleverd krijgt van ruim 1.900 zonnepanelen.” Het bedrijf heeft ook het voornemen om jaarlijks met de ruim 900 medewerkers in Hoofddorp een actieve bijdrage te leveren aan de aanplant in Venneperhout. Een voornemen dat de wethouder van Economische Zaken van harte ondersteunt.

Economische groei

Marja Ruigrok: “Wat economische groei betreft gaat het Haarlemmermeer voor de wind. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek, red.) berekende over 2022 een groei van 14 procent. Dat zijn cijfers die er niet om liegen. Deze groei is vooral te danken aan ondernemers. Zij vormen de motor van onze lokale economie. Als gemeente streven we naar een grotere verscheidenheid aan sectoren. Denk aan: Life Science & Health. Kite is daar een prominent voorbeeld van. Op meer manieren dan één streeft het bedrijf naar een betere leefomgeving voor alle inwoners. Als gemeente hopen we dat hun voorbeeld veel navolging vindt onder andere bedrijven.”

Duurzame omgeving

De nieuwe aanplant zal een verbetering betekenen voor de leefomgeving, met name voor inwoners van Nieuw-Vennep en Hoofddorp. De dubbele essenlaan die nu langs het fietspad staat, is momenteel door ziekte aangetast. ‘’Essentaksterfte zorgt er niet alleen voor dat de bomen verzwakken, maar ook dat zij een potentieel gevaar vormen voor voorbijgangers”, legt Riena Tienkamp uit. “Kite’s ondersteuning van dit project stelt ons in staat de komende vier jaar de essen te vervangen. Wij zijn dan ook blij dat bedrijven op deze manier een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van de directe omgeving. Daar heeft iedereen baat bij: de natuur én de omwonenden.’’

De zieke bomen worden eerst gerooid, daarna volgt stapsgewijs nieuwe aanplant in het winterseizoen. Die aanplant zal bestaan uit diverse boomsoorten. “Dit maakt de bomen langs de laan als geheel minder kwetsbaar, mocht er toch een ziekte uitbreken.”

Meer informatie

Herstel Biodiversiteitexterne-link-icoon

Natuurvisie Haarlemmermeer 2040externe-link-icoon