Gezamenlijke mobiliteitsaanpak Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer voor betere bereikbaarheid én leefbaarheid

Gezamenlijke mobiliteitsaanpak voor betere bereikbaarheid én leefbaarheid

10 november 2023
Nieuws

Het wordt steeds drukker in de noordelijke Duin- en Bollenstreek en in Haarlemmermeer. Er komen nieuwe woonwijken, bedrijven en meer toeristen. Om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren, nu en in de toekomst, werken negen partijen samen aan oplossingen. Dat doen zij onder de naam ‘Op weg tussen duin, bollen en polder’.

De betrokken partijen zijn de provincies Noord- en Zuid-Holland, de regio ‘s Holland Rijnland en Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Inwoners en ondernemers worden betrokken bij de studies en de te nemen maatregelen.

Wat willen partijen bereiken?

De negen samenwerkende partijen (alliantie) willen een betere bereikbaarheid van de regio. Belangrijk hierbij is dat mensen zelf de keuze kunnen maken hoe ze willen reizen: met de fiets, het openbaar vervoer of met de auto. Daarom houden ze rekening met de behoeften en wensen van reizigers, vervoerders en inwoners. En met ruimtelijke (nieuwe woningen) en economische ontwikkelingen (nieuwe bedrijven). 

De alliantie werkt al samen aan het verbeteren van het openbaar vervoer. Zo is al eerder besloten voor de aanleg van een ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding’ (HOV) tussen Noordwijk, via Sassenheim, Lisse en Lisserbroek naar Schiphol. Deze verbinding kruist in Lisse en Lisserbroek de ringvaart met een nieuwe brug en is alleen toegankelijk voor bussen en fietsers. 

Wethouder Marja Ruigrok (Verkeer & Vervoer) ondertekende de startnotitie namens gemeente Haarlemmeer en de vervoerregio: “Deze ondertekening was een feestelijk moment waard want dit is weer een mooie mijlpaal voor alle betrokken partijen. En mijlpalen zijn er tenslotte om slingers aan op te hangen!”  

Gezamenlijke mobiliteitsaanpak Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer voor betere bereikbaarheid én leefbaarheid

Op de foto van links naar rechts: Maarten Dijkshoorn, wethouder gemeente Hillegom, Marja Ruigrok, bestuurder Vervoerregio Amsterdam en wethouder gemeente Haarlemmermeer, Frederik Zevenbergen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland, Marlies Volten, wethouder gemeente Teylingen, Gerard Mostert, bestuurder Holland-Rijnland, Jeroen Olthof, gedeputeerde provincie Noord-Holland, Jolanda Langeveld, wethouder gemeente Lisse, Roberto ter Hark, wethouder gemeente Noordwijk. Foto: Sven van der Vlugt

Tenminste 10 miljoen euro voor fietsmaatregelen

Met de toenemende populariteit van elektrische fietsen is het drukker op de fietspaden. Daarom worden bestaande fietspaden verbreed, vlakker gemaakt en worden er maatregelen genomen om veiliger over te kunnen steken. En met een gerichte aanpak worden werkgevers gestimuleerd om medewerkers vaker met de fiets naar het werk te laten komen. De provincie Zuid-Holland heeft voor deze fietsmaatregelen al € 10 miljoen gereserveerd. 

Wat wordt onderzocht?

Er vindt een studie plaats naar een nieuwe verbinding tussen de N208 en de A44 ten zuiden van Lisse en Lisserbroek. Onderdeel hiervan is een nieuwe oeververbinding die de bestaande brug in de kern moet ontlasten. Deze nieuwe weg moet geschikt zijn voor alle manieren van vervoer. Ook wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe verbinding tussen het kruispunt van de N207 en N208 naar de N206. In de plannen krijgt deze nieuwe weg ook een directe aansluiting met station Hillegom. Met directe aansluitingen vanuit de dorpen verbeteren daar de leefomstandigheden. Het lopen en fietsen in de dorpen wordt hierdoor veiliger.

Nieuwsbrieven en voortgangsinformatie

Er verschijnen regelmatig nieuwsbrieven met hierin informatie over het programma en de studies om de noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer beter bereikbaar te maken. Wilt u deze nieuwsbrieven ontvangen? Stuur dan een mailtje naar zuidholland@pzh.nl