Badhoevedorp

Gevolgen ‘Autoluw Sloten en Nieuw-Sloten’ voor Badhoevedorp

09 december 2020
Openbare ruimte

Op dit moment rijdt op de Sloterweg in Amsterdam te veel verkeer. De gemeente Amsterdam wil daarom maatregelen nemen op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen. Omdat dit gevolgen heeft op verkeersstromen in Badhoevedorp en Nieuwe Meer heeft de gemeente Haarlemmermeer meegedacht over oplossingen om nadelige effecten in de gemeente tegen te gaan. Dat de Amsterdamse verkeersmaatregelen gevolgen hebben voor Badhoevedorp is onvermijdelijk.

De Sloterweg is een smal en historisch polderlint en niet geschikt voor een grote hoeveelheid verkeer. De gemeente Amsterdam wil daarom slimme camera’s op de Sloterweg en Laan van Vlaanderen plaatsen om doorgaand verkeer tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt dat op deze manier ongeveer 15.000 voertuigen per dag minder voorbijkomen. 

Het autoluw maken van Nieuw-Sloten heeft gevolgen voor Badhoevedorp. Foto: gemeente Haarlemmermeer

Haarlemmermeer praat mee

Vanaf de zomer heeft de gemeente Haarlemmermeer meegedacht over het zo klein mogelijk houden van de nadelige gevolgen van de verkeersmaatregelen op Badhoevedorp en Nieuwe Meer. Daarbij is door de gemeente ook nadrukkelijk gekeken hoe ongewenste verschuiving van verkeersstromen voorkomen wordt. 

Samen onderzoeken 

Uit een gezamenlijke studie blijkt dat het grootste deel van het doorgaand verkeer naar Sloten en Nieuw-Sloten uit De Aker in Amsterdam komt. Er is onderzocht wat de meest effectieve maatregel is om te zorgen dat dit verkeer na het neerzetten van de slimme camera’s niet de Sloterbrug als nieuwe route kiest. Het blijkt dat het fysiek onmogelijk maken van de afslag De Aker-Sloterbrug (en omgekeerd) op de kruising Baden Powellweg/Plesmanlaan de meest effectieve maatregel is. 

Betere verdeling van verkeer

In combinatie met de autoluwmaatregelen in Sloten en Nieuw-Sloten zorgt dit afslagverbod voor een betere verdeling van het verkeer over de S-wegen, de zogenoemde ontsluitingswegen. Bijkomend voordeel is dat het aantal voertuigen op de Sloterbrug door deze maatregel wat zal afnemen ten opzichte van de prognose voor 2030. De verwachting is dat het aantal voertuigen in 2030 ongeveer gelijk zal zijn aan 2020. Daarmee dragen de maatregelen positief bij aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Badhoevedorp.

Niet voor iedereen een oplossing 

Een aantal inwoners in Badhoevedorp en Nieuwe Meer zal last ondervinden door de voorgestelde maatregelen. Alle maatregelen samen zorgen ervoor dat minder verkeer dwars door Badhoevedorp rijdt. De Sloterbrug blijft ook in de toekomst een onderlinge verbinding tussen Badhoevedorp en Nieuw-West en niet voor doorgaand verkeer. Onderzoek toont aan dat, ondanks de afname van verkeer, een verbreding van de Sloterbrug noodzakelijk blijft. 

Effect op S106/T106  

De maatregelen uit het project ‘Autoluw Sloten en Nieuw-Sloten’ zorgen voor meer verkeer op de S106/T106. Maar andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals Business Park Amsterdam Osdorp hebben, in de tijd gezien, grotere gevolgen voor verkeer op deze weg. De gemeente Amsterdam onderzoekt de komende maanden de aanpak van de knelpunten in de S106/T106. Ook bij deze studie is de gemeente Haarlemmermeer betrokken, om de belangen van Badhoevedorp en Nieuwe Meer in te brengen.