Vier handen houden allemaal een puzzelstukje vast

Gemotiveerde huurders flexwoningen Oosterdreef gezocht

31 augustus 2022
Wonen

Voor de toewijzing van 60 zogenoemde flexwoningen (tijdelijke woningen) aan de Oosterdreef in Nieuw-Vennep voert Ymere in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer een experiment uit. Kandidaat-huurders worden daarbij niet alleen geselecteerd op basis van inschrijftijd maar ook op basis van motivatie.

Het college heeft ingestemd met dit experiment van twee jaar. Die instemming is nodig om af te kunnen wijken van de afspraken bij de toekenning van sociale huurwoningen tussen gemeente, woningcorporaties en huurderorganisaties. 

Gemeenschap

Minimaal 30 woningen zijn bestemd voor (her)starters, jongeren tussen de 23 en 27 jaar en spoedzoekers. Maximaal 30 woningen op de tijdelijke plek in Nieuw-Vennep zijn bestemd voor statushouders. Om de leefbaarheid en de sociale samenhang te bevorderen, vinden Ymere en de bestuurders van Haarlemmermeer motivatie van de huurder van extra grote betekenis. 

Van huurders van een woning aan de Oosterdreef wordt verwacht dat ze bijdragen aan het opbouwen van een gemeenschap, zo is afgesproken. Met bewoners van de flexwoningen die gemotiveerd zijn om medebewoners te ondersteunen, kan in dit nieuwe stukje Nieuw-Vennep een prettige leefomgeving ontstaan, zo is de gedachte. 

Goed contact met de buren 

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water (Woonbeleid) is enthousiast over de bijzondere toewijzing van de flexwoningen. Ze wijst erop dat in het coalitieakkoord aandacht is besteed aan ‘het blijvend mogelijk maken van prettig wonen’. “Dit experiment sluit daar op aan. De ongeveer 30 statushouders die aan de Oosterdreef komen te wonen, moeten hun weg nog vinden in de maatschappij en in onze lokale samenleving. Goed contact met de buren kan daarbij het verschil maken.” 

Wooncrisis 

“Iedereen weet hoe groot de wooncrisis is. Veel mensen zoeken een betaalbaar huis. Voor veel (her)starters is dat een uitdaging. Maar ook erkende vluchtelingen hebben onderdak nodig. En eerlijk is eerlijk: dat levert extra uitdagingen op", zegt regiomanager Remco Pols van Ymere. “De enige structurele oplossing is daarom het snel bouwen van heel veel fijne woningen zoals aan de Oosterdreef. En doorgaan met het werken aan nieuwe wijken en buurten met betaalbare woningen. Voor iedereen. Ook in Haarlemmermeer.” 

Motivatie 

De motivatie van alle kandidaat-huurders wordt beoordeeld door een projectteam van Ymere. De criteria worden vooraf bepaald om willekeur uit te sluiten. Iedere huurder krijgt een eigen huurovereenkomst. 

De eerste twee jaar zet Ymere een zogenoemde community builder in om met de huurders te bouwen aan een zelfredzame gemeenschap. Deze community builder, die zelf niet aan de Oosterdreef komt te wonen, creëert samen met de bewoners een fijne plek om te wonen. De gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte bij de woningen worden ingezet voor bewoners om elkaar te ontmoeten, te ondersteunen en voor activiteiten. Ook Vluchtelingenwerk en de gemeente zijn hierbij betrokken. 

Bij het station 

De woningen zijn gebouwd in een fabriek in Brabant en staan 15 jaar aan de Oosterdreef in Nieuw-Vennep. Daarna kunnen ze worden verplaatst naar een andere locatie.  Ze zijn kwalitatief gelijkwaardig aan reguliere woningen. De nieuwe woningen komen aan de rand van Nieuw-Vennep te staan, vlakbij het station en dus ook vlakbij goede aansluitingen op het openbaar vervoer. 

Tuin 

Het gaat om in totaal 37 tweekamerwoningen van 30-35 vierkante meter en 23 woningen van 40-45 vierkante meter, allemaal geschikt voor één á twee personen. Er is ook een gemeenschappelijke ruimte en een fietsenstalling. Ook is er een tuin waarvan alle bewoners gebruik kunnen maken. 

Kandidaat huurders moeten ingeschreven staan bij Woningnet. Vanaf begin september kunnen ze reageren op de nieuwbouwwoningen aan de Oosterdreef.

Motivatie om met elkaar samen iets op te bouwen is belangrijk bij de toewijzing van woningen aan de Oosterdreef. Foto: Shutterstock.