'Artist Impression', een indruk van het toekomstige gebouw Sem. Bron: KondorWessels Projecten

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan voor gebouw Sem vast

12 juni 2023
Wonen

Op het parkeerterrein in het centrum van Hoofddorp, tussen de Nieuweweg, de Kruisweg en het Raadhuisplein, komt binnenkort gebouw Sem. Dit gebied stond ook wel bekend als het Aprisco-terrein. In het nieuwe gebouw Sem komen 280 appartementen. Op het dak komt een daktuin en op de begane grond komen winkels en horecazaken. Sem krijgt ook een parkeergarage, deze garage is voor bewoners en bezoekers. Op 8 juni heeft de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan goedgekeurd.

Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw: “Dit gebouw gaat een van de blikvangers worden aan het vernieuwde Raadhuisplein. Net als bij andere bouwprojecten in de gemeente, komen er ook hier weer betaalbare woningen bij. 30 procent wordt sociale huur en  20 procent van de woningen wordt middelduur. En dat is goed nieuws, want die woningen zijn keihard nodig.”

Nieuw bestemmingsplan 

Om de bouw van Sem mogelijk te maken, is er een nieuw bestemmingsplan voor het terrein tussen de Kruisweg en de Prins Hendriklaan nodig. In dit bestemmingsplan staat bijvoorbeeld hoe hoog de gebouwen mogen zijn en dat er winkels, horeca en commerciële en maatschappelijke dienstverlening op de begane grond zijn toegestaan. Onder commerciële dienstverlening vallen bijvoorbeeld kappers en adviesbureaus en onder maatschappelijke dienstverlening bijvoorbeeld huisartsen en therapeuten. Er is eerst een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Iedereen heeft hierop kunnen reageren tijdens een inzageperiode. Vanaf 15 december 2022 heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de inzageperiode zijn er drie reacties binnengekomen op het ontwerpbestemmingsplan. Zulke reacties heten ‘zienswijzen'. De zienswijzen hebben niet voor aanpassingen in het bestemmingsplan gezorgd.  

Volgende stappen 

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan definitief vastgesteld. Nu kan ook de vergunning om te bouwen worden verleend. Het bestemmingsplan en de vergunning worden samen zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan er een beroep worden ingediend op de stukken. Na de ter inzageligging treden het bestemmingsplan en de vergunning in werking. Het moment waarop dit gebeurt, kan langer duren als beroep bij de Raad van State wordt ingediend.   

Parkeren 

Voordat de bouw van start gaat, moeten er werkzaamheden worden uitgevoerd waaronder het verleggen van kabels en leidingen. Zodra de aannemer start met de voorbereidingen van de bouw van Sem, kan er niet meer geparkeerd worden op het terrein. Auto's kunnen geparkeerd worden op andere bestaande openbare parkeerplaatsen in het stadscentrum. Lees ook de Q&A over parkerenexterne-link-icoon.   

Meer informatie 

Meer informatie is te vinden op de webpagina van Semexterne-link-icoon. Zodra er meer informatie beschikbaar is over wanneer de bouw begint, komt dat ook op de webpagina te staan.