Gebouw Sem

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Raadhuisplein vast

24 juli 2023
Nieuws

De gemeenteraad heeft op 20 juli het bestemmingsplan voor het Raadhuisplein en omgeving vastgesteld. Ook is de raad akkoord met het beeldkwaliteitsplan voor het plein en de omgeving. Om de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de woongebouwen Centrumzicht en Parkzicht mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeente geeft ook mogelijkheden en voorwaarden mee voor de kwaliteit en het uiterlijk van nieuwe gebouwen rondom het plein. Dit heet een beeldkwaliteitsplan.

Binnenkort ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage. Na de beroepsperiode treedt het bestemmingsplan in werking. Tegen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw is blij dat de raad akkoord is met beide plannen: “We kunnen nu door met de plannen die we hebben om het centrum aantrekkelijker te maken en om de broodnodige woningen te bouwen. Het centrum krijgt hiermee een aantrekkelijk plein.”  

Waarom is dit bestemmingsplan nodig? 

Met dit bestemmingsplan maakt de gemeente ontwikkelingen aan het Raadhuisplein mogelijk. In het bestemmingsplan staat bijvoorbeeld hoe hoog de gebouwen mogen zijn en waar maatschappelijke voorzieningen mogen komen. Er kan bijvoorbeeld een huisarts komen, dat zou goed passen bij de bestaande apotheek en thuiszorgwinkel. Maar in het bestemmingsplan staat ook dat horeca, kantoren en sport op de begane grond zijn toegestaan. 

Volgende stappen

Het bestemmingsplan staat naar verwachting vanaf begin augustus op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. Als de precieze publicatiedatum duidelijk is, wordt deze bekendgemaakt in het Gemeentebladexterne-link-icoon. Ook komt er een bericht op InforMeerexterne-link-icoon. In de bekendmaking is ook te vinden hoe beroep kan worden ingesteld tegen het besluit. Naar verwachting treedt het plan na zes weken in werking. Dit kan langer duren als er een verzoek voor een voorlopige voorziening wordt ingediend.

Wat staat in het beeldkwaliteitsplan?
In dit plan staan uitgangspunten over de kwaliteit van de openbare ruimte en de uiterlijke kenmerken van de verschillende gebouwen rondom het Raadhuisplein. Het regelt niet de plek, de hoogte of het gebruik van gebouwen. Het plan is nodig als toetsingskader voor de welstand bij aanvragen voor omgevingsvergunningen. Het beeldkwaliteitsplan lag ter inzage tussen 16 maart en 27 april 2023. Hier zijn geen reacties op gekomen. Nu de raad het beeldkwaliteitsplan heeft vastgesteld, maakt het deel uit van de welstandsnota.

Op de website StadscentrumHoofddorp.nl staat meer informatie over het Raadhuispleinexterne-link-icoon