Beeld vooraanzicht nieuw gemeentehuis - versie november 2023

Gemeenteraad akkoord met belangrijke stap in ontwerp nieuw gemeentehuis 

17 november 2023
Nieuws

De gemeenteraad heeft op donderdag 16 november het definitief ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis van Haarlemmermeer vastgesteld. Hiermee komt de bouw steeds dichterbij. Het nieuwe gemeentehuis biedt straks één plek waar inwoners, ondernemers, gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en medewerkers samenkomen.  

Nieuw gemeentehuis  

“Ik ben trots op het ontwerp”, zegt wethouder Charlotte van der Meij. “Bijzonder in het nieuwe gemeentehuis is het ‘ronde hart’ dat transparant en van buiten overal op het plein zichtbaar is. Dit sluit aan bij de openheid die de gemeente wil uitstralen, want het nieuwe gemeentehuis is van ons allemaal.” In dit hart komen de balies, een multifunctionele trouwzaal en een ruimere raadszaal. Het daglicht, houtgebruik en groen zorgen voor een warme sfeer. In de entreehal nodigen open ontvangstbalies en spreekplekken uit tot persoonlijk contact.   

In het voorlopig ontwerp was een koffiebar met buitenterras opgenomen. Hiervan is de haalbaarheid onderzocht. De koffiebar is een fijne ontmoetingsruimte en wachtplek voor inwoners. Op verzoek van de raad onderzoekt de gemeente nog of zij opdracht kan geven aan een maatschappelijke organisatie om de koffiebar in te vullen. Bijvoorbeeld door te werken met medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om de koffiebar te verhuren aan een (lokale) ondernemer. De daktuin en dakzaal uit het voorlopig ontwerp komen op verzoek van de raad niet terug in het ontwerp. Op het dak komen extra zonnepanelen. Het gebouw wordt energieneutraal. Dit betekent dat de gemeente de energie die het gebouw verbruikt, zelf opwekt en geen gas verbruikt.  

Beeld vooraanzicht nieuw gemeentehuis - versie november 2023

Op het fries op het dak is als voorbeeld het gedicht “Woordwaarde” van Mirjam Noach gebruikt. Beeld: Cepezed.

Waar staan we nu?

De gemeenteraad besloot in 2020 om één nieuw gemeentehuis te bouwen. Het oude gebouw voldeed niet meer aan de eisen van nu en was niet functioneel. In april dit jaar stemde de raad in met het voorlopig ontwerp. Het definitief ontwerp is de verdere uitwerking. Hierin zijn alle materiaalkeuzes, verdere details en de gewenste aanpassingen van de raad verwerkt. 

Door een externe kostendeskundige is berekend dat de kosten van het definitief ontwerp nu (prijspeil voorjaar 2023) 75 miljoen euro zijn. Dit bedrag houdt ook rekening met verdere prijsstijgingen totdat de bouw klaar is. De verwachte jaarlijkse kosten van het nieuwe gemeentehuis zijn nog altijd lager dan de kosten van de gemeente voor de tijdelijke huisvesting. Gekeken is of met bezuinigen op materialen en afwerking de kosten omlaag kunnen. Dat kan echter leiden tot hogere onderhoudskosten. Ook is gekeken wat een kleiner gebouw oplevert. Maar hierdoor zouden belangrijke eisen uit het programma van eisen niet gehaald worden. Denk aan eisen voor mogelijkheden tot groei van de organisatie, kwaliteit van de dienstverlening, duurzaamheid en een goed werkklimaat.

Landelijke prijsstijgingen hebben invloed op kosten

De bouw van het nieuwe gemeentehuis start later dan bij het voorlopig ontwerp nog gedacht. Dit komt door het verleggen van kabels en leidingen onder het Raadhuisplein en de sloop van de kelder onder het voormalige raadhuis. Dat is nodig voor alle ontwikkelingen in Stadscentrum Hoofddorp. De gemeente heeft hierdoor te maken met forse stijgingen van bouwprijzen, materiaalprijzen en loonkosten. Dit is een landelijke ontwikkeling, die zorgt voor ongeveer 5% hogere bouwkosten. Daar heeft de gemeente geen invloed op. Door de latere start van de bouw zijn er ook langer begeleidingskosten.  

Op naar technisch ontwerp en aanbesteding 

Het ontwerpteam werkt het definitief ontwerp nu uit naar een technisch ontwerp. Dan worden de kleinste details getekend. Daarna start de aanbesteding voor de aannemer. Naar verwachting is het nieuwe gemeentehuis begin 2027 klaar, waarna afbouw en inrichting kan starten. Het is de bedoeling dat de gemeentelijke organisatie dan eind 2027 kan verhuizen.