Luchtfoto waarop Crowne Plaza

Gemeente wil Crowne Plaza kopen

17 november 2022
Nieuws

De gemeente Haarlemmermeer wil het voormalige Crowne Plaza hotel met 242 kamers aan de Planeetbaan, nabij station Hoofddorp, aankopen. Het is de bedoeling om daar de komende vijf jaar statushouders, asielzoekers, spoedzoekers, studenten en jongeren te huisvesten.

Er wordt een overeenkomst gesloten met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De gemeenteraad, die het laatste woord heeft, is in een raadsvoorstel gevraagd in te stemmen met deze tijdelijke exploitatie van het pand. 

Regie 

Het college voert een aantal redenen aan voor de aankoop van dit pand. De bestuurders willen zélf de regie kunnen voeren over de locatie en de termijn dat er bepaalde doelgroepen worden gehuisvest. 

Gunstige ligging

In de gemeente Haarlemmermeer worden – ook door particulieren – vele honderden vluchtelingen uit Oekraïne en Afghaanse evacuees opgevangen. Met de aankoop van het pand aan de Planeetbaan kunnen nog enkele honderden asielzoekers en statushouders worden gehuisvest. Daarnaast is er plek voor Haarlemmermeerse spoedzoekers, studenten en jongeren. 

Voordeel van het aangekochte pand is dat het relatief eenvoudig is om te vormen tot tijdelijke woningen. Ook vindt het college de ligging gunstig omdat het pand niet midden in een woonwijk in Hoofddorp staat.

Stationsgebied 

De aankoop past in de gebiedsontwikkeling Stationsgebied Hoofddorp. Dit gebied biedt ruimte om in de directe omgeving (in onder andere de deelgebieden Graan voor Visch Zuid en Stationskwartier) van het station Hoofddorp versneld 15.500 nieuwe woningen en 11.000 arbeidsplaatsen te realiseren.

Luchtfoto van het gebied inclusief Corwne Plaza. Foto: Kees van der Veer (2010).

Met het oog op de gebiedsontwikkeling van het stationsgebied wil de gemeente Haarlemmermeer haar positie op de grondmarkt verstevigen met een zogenoemde vestiging van het voorkeursrecht (WVG). Dit betekent dat eigenaren die hun grond of pand in dit gebied willen verkopen dit eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Langs die weg is ook de aankoop van het Crowne Plaza tot stand gekomen. 

Het is de bedoeling dat de komende vijf jaar een oplopend percentage (van 10 tot 40 procent) van de kamers in het gebouw nabij het station wordt ingezet om te voldoen aan de wettelijke verplichting tot het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Ter verduidelijking: dit betekent dat in het eerste jaar 90 procent van de bestaande kamers in het pand aan het COA worden verhuurd voor het huisvesten van asielzoekers.