Bord Landgoed Kleine-vennep

Gemeente sluit overeenkomst met Landgoed Kleine Vennep in PARK21

11 december 2023
Nieuws, Park21

Het college van B&W heeft op 5 december besloten om een anterieure overeenkomst te sluiten met Landgoed Kleine Vennep in Nieuw-Vennep. De eigenaar is vanaf 2016 bezig om zijn bedrijf om te vormen van een landbouwbedrijf naar een landgoed binnen PARK21. In de overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over het openbaar toegankelijk houden van het landgoed.

“De verandering van landbouwbedrijf naar landgoed is op initiatief van de eigenaar zelf, nadat de planvorming voor PARK21 startte”, zegt wethouder Mariette Sedee van Grootschalig Groen en Agrarische Zaken. “Er is door de gemeente intensief samengewerkt met de initiatiefnemer. De eigenaar van het landgoed maakt gebruik van de mogelijkheden binnen het nieuwe bestemmingsplan. PARK21 biedt de boeren in dit gebied volop kansen voor duurzame landbouw of het starten van recreatieve functies.”

De afgelopen jaren heeft Landgoed Kleine Vennep zijn toegevoegde waarde bewezen. Iedereen is welkom op en rond het landgoed, met zijn wandelpaden en aangegeven routes. Ook vinden op het terrein veel activiteiten en evenementen plaats. Voorbeelden hiervan zijn de Landschapstriënnale in 2017, de jaarlijkse boomfeestdagen, de PARK21 Zomerweken en Festival Grazende Zwaan.

Ontwikkelingen deelgebieden 

De gemeente legt samen met inwoners, ondernemers, boeren, investeerders en andere overheden PARK21 aan. Op basis van het bestemmingsplan kijkt de gemeente of ideeën passen. Door nieuwe gebieden in te richten krijgt eerst de basis van PARK21 vorm, daarna wordt het park steeds verder uitgebreid. De eigenaar van Landgoed Kleine Vennep wil het gebied verder ontwikkelen als onderdeel van PARK21.

De eigenaar van Landgoed Kleine Vennep is vanaf 2016 bezig om zijn bedrijf om te vormen van een landbouwbedrijf naar een landgoed binnen PARK21. Foto: Danny de Casembroot.

PARK21 

Haarlemmermeer krijgt veel nieuwe woningen en het aantal inwoners groeit snel. Dat vraagt om extra ruimte voor het doorbrengen van onze vrije tijd. Daarom werken we aan PARK21, het groene recreatiehart van Haarlemmermeer. Een groot park in ontwikkeling, met ruimte voor sport en ontspanning, landbouw, innovatie, educatie en veel groen. De komende jaren breidt het park steeds verder uit, tot wel 1.000 hectare (ongeveer 1.400 voetbalvelden). PARK21 draagt zo bij aan een beter woon- en leefklimaat in onze gemeente.