Een kleine windturbine

Gemeente positief tegenover te ontwikkelen beleid voor kleine windturbines

21 december 2023
Nieuwe energie, Nieuws

Boerenmolens of microturbines, zo noemen ze die kleine windturbines. De provincie Noord-Holland geeft sinds 2020 groen licht voor deze windmolentjes in het buitengebied, met een maximale hoogte van 15 meter. Vooral boeren vinden dit interessant. Het is aan de gemeente om te bepalen of en hoe ze die kleine windturbines willen toestaan.

In februari heeft de gemeenteraad met de motie: 'Na wind komt zonneschijn' het college opgedragen om in de eerste plaats uit te zoeken wat de (on)mogelijkheden zijn voor ondernemers om kleine windturbines te plaatsen, en ten tweede een voorstel te doen waarmee het voor ondernemers mogelijk wordt om kleine windturbines te plaatsen. Er ligt nu een voorstel aan de raad hoe dit beleid wordt ontwikkeld. 

Het voorstel is om beleid te ontwikkelen dat (tijdelijk) afwijkt van het nieuwe Omgevingsplan. Vanwege de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt, vergt het opnemen van beleid in het Omgevingsplan voor niet-dringende zaken, zoals kleine windturbines, meer tijd. Als snellere optie wordt voorgesteld direct te starten met het opstellen van beleid dat afwijkt van het Omgevingsplan, bekend als BOPA-beleid. Het doel hiervan is om initiatiefnemers niet onnodig lang te laten wachten op beleidsrichtlijnen voor kleine windturbines. Verwacht wordt dat het beleid in het derde kwartaal van dit jaar gereed is. In het vierde kwartaal wordt opnieuw beoordeeld of er ruimte is om het beleid voor kleine windturbines versneld op te nemen in het Omgevingsplan. 

De provincie Noord-Holland geeft sinds 2020 groen licht voor deze windmolentjes in het buitengebied. Foto: Kees van der Veer