De bus rijdt langs Zeemanlaan en Sloterweg

Gemeente past verkeersmaatregelen Badhoevedorp aan

14 september 2023
Badhoevedorp, Nieuws

Vanaf vrijdag 15 september 2023 rijdt buslijn 195 in Badhoevedorp niet meer over de Sloterweg maar over de Pa Verkuijllaan. Ook komt er een verbod voor vrachtverkeer op de Robert Kochstraat en de Sloterweg. Het invoeren van deze maatregelen was een nadrukkelijke wens van de gemeenteraad. De gemeente nam deze week een verkeersbesluit over de maatregelen.

Inwoners van Badhoevedorp en leden van de gemeenteraad hebben wethouder Marja Ruigrok van Verkeer en Vervoer laten weten dat ze zorgen hebben over de verkeersveiligheid in het dorp. Dat kwam onder anderen in de raadssessie van 13 juli 2023 over ‘Verkeer in Badhoevedorp’ naar voren. Als antwoord op die zorgen stuurde wethouder Ruigrok voor de zomer een brief naar de gemeenteraad. Daarin deed zij een aantal toezeggingen om de verkeersveiligheid te verbeteren en overlast te beperken. Meer informatie hierover is te vinden in het bericht op InforMeer van 26 juli 2023externe-link-icoon.

Routewijziging buslijn 195 vanaf 15 september
Sinds december 2022 is de Sloterweg onderdeel van de busroutes door Badhoevedorp. Tot december 2022 was dat ook de Pa Verkuijllaan. Veel inwoners en raadsleden gaven bij de wethouder aan die route meer geschikt te vinden. Naar die wens is geluisterd en daarom rijdt buslijn 195 vanaf 15 september 2023 weer over de route via de Pa Verkuijllaan. Dat heeft de volgende gevolgen:

  • De halte Badhoevedorp Centrum (in beide rijrichtingen) en - voor buslijn 195 - de halte Badhoevedorp Oost op de Schipholweg (richting Amsterdam) komen te vervallen.   
  • De haltes Rooms-Katholieke Kerk en de halte Badhoevedorp Oost richting Amsterdam op de Pa Verkuijllaan (in tegengestelde rijrichting) zijn de vervangende haltes.  

Connexxion heeft de route op de website inmiddels aangepastexterne-link-icoon.

Kaartje van de wijzigingen in Badhoevedorp

Een kaartje met de wijzigingen.

Niet zonder slag of stoot

Bovenstaande laat zien dat het aanpassen van een busroute nogal wat voeten in de aarde heeft en dat zo'n besluit niet zomaar genomen kan worden. Ook zijn kosten verbonden voor de gemeente aan het laten rijden van buslijn 195 over een andere route. Daar moet de gemeenteraad geld voor vrijmaken.

Vrachtwagenverbod voor Robert Kochstraat en Sloterweg

Naast de omlegging van de buslijn komt er een verbod voor vrachtverkeer op de Robert Kochstraat en de Sloterweg, tussen de Keplerstraat en de Zeemanlaan. Er wordt daarbij wel een uitzondering gemaakt voor bestemmingsverkeer. Dit omdat winkels en bedrijven in het dorp nog wel hun voorraad moeten krijgen. En in de wijk Quatrebras is het nodig dat bouwverkeer en leveranciers bij de nieuwbouw kunnen komen.

Borden vrachtwagenverbod

De borden voor het vrachtwagenverbod worden zo snel mogelijk na 18 september 2023 door de gemeente geplaatst. Het verbod blijft in elk geval geldig tot de tussenevaluatie van het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp. Dit Verkeersstructuurplan is de basis voor het inrichten van de woon- en leefomgeving in het dorp. Met afspraken over wat in de toekomst de belangrijkste wegen van het dorp zijn.

Oproep: 'Bemoei je ermee!' 

Een plan van aanpak voor de tussenevaluatie van het Verkeersstructuurplan volgt eind dit jaar. Wethouder Ruigrok vraagt iedereen om mee te denken over hoe het beter kan met de bereikbaarheid in Badhoevedorp: “We gaan het Verkeersstructuurplan samen met de Dorpsraad breed evalueren. Ik roep iedereen op om mee denken. Bemoei je ermee! Hoe kunnen we de bereikbaarheid van het dorp nou zo goed mogelijk, voor in de toekomst, voor elkaar krijgen?”

Aanmelden om mee te denken kan met een e-mail naar omgevingsmanager Like van Hulten, via badhoevedorp@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp 'Meedenken verkeer Badhoevedorp' en vermeld het woonadres.

De verkeersbesluiten over de maatregelen

Verkeersbesluit Vrachtverbod Robert Kochstraat én Sloterwegexterne-link-icoon

Verkeersbesluit Totaallastbeperking Sloterwegexterne-link-icoon

Heeft u bezwaar tegen de besluiten? Bezwaar maken kan tot en met 26 oktober 2023.

De Sloterweg met de brug van het Lint. Foto: Henk Roolvink.