Een vrouw met rekenmachine en diverse facturen

Gemeente Haarlemmermeer zet samenwerking met PLANgroep voor twee jaar voort

07 december 2022
Nieuws

Gemeenten hebben de plicht om inwoners te helpen die in de financiële problemen terecht zijn gekomen of dreigen te komen. Dit is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Nu wordt de schuldhulpverlening in Haarlemmermeer uitgevoerd door PLANgroep. Namens de gemeente zijn zij verantwoordelijk voor het signaleren van dreigende financiële problemen bij inwoners en de financiële begeleiding van inwoners met schulden.

Het contract van PLANgroep loopt op 1 januari 2023 af. Daarom is de gemeente een aantal maanden geleden een aanbestedingsprocedure gestart om voor de komende jaren een dienstverlener voor schuldhulpverlening te contracteren. De gemeente heeft in de procedure een aantal voorwaarden opgenomen waaraan de meedingende partijen moesten voldoen. Zo is de plicht van gemeenten om te zorgen dat inwoners met schulden zichzelf (weer) financieel kunnen redden hierin opgenomen. Ook heeft de gemeente van de partijen geëist uitvoering te geven aan vroegsignalering, budgetbeheer, schuldsanering, minnelijke schuldregeling en wettelijke schuldsanering.

In totaal hebben zich drie partijen ingeschreven op de aanbesteding. Hun aanbiedingen zijn vervolgens beoordeeld waarbij de kwaliteit van het gebodene zwaar meewoog. Twee van de ingeschreven partijen voldeden niet aan de gestelde eisen. Uiteindelijk heeft PLANgroep de aanbesteding gewonnen. Dit betekent dat de gemeente met PLANgroep een overeenkomst aangaat voor 2023 en 2024 met opties voor verlenging van de overeenkomst.

De gemeente is zich bewust van de eerdere klachten over de dienstverlening op het gebied van schuldhulpverlening eerder dit jaar. De komende periode zal gemeente Haarlemmermeer intensief met PLANgroep samenwerken om te zorgen dat de dienstverlening op het gewenste niveau is en blijft. De gemeente heeft hiervoor een contractmanager aangenomen die zal toezien op de gemaakte afspraken in het contract, bijvoorbeeld over de persoonlijke benadering van onze inwoners. Daarnaast gebruikt de gemeente het komende jaar om de toekomstige invulling van de schuldhulpverlening, financiële begeleiding en vroegsignalering te onderzoeken.

Bij dreigende financiële problemen is vroegsignalering van belang. Foto: Shutterstock