Schuldhulpverlening

Gemeente Haarlemmermeer neemt zelf regie over schuldhulpverlening

22 november 2023
Nieuws, Persberichten

Gemeente Haarlemmermeer gaat vanaf 1 januari 2026 een aantal taken van het schuldhulpverleningstraject zelf aanbieden. Deze nieuwe aanpak stelt de gemeente in staat om beter aan te sluiten op andere vormen van ondersteuning en zorg die zij biedt. Door het zelf uitvoeren van de intake wordt er direct gereageerd op andere hulpvragen die naar voren komen.

De komende jaren wordt bijvoorbeeld meer nadruk gelegd op persoonlijke begeleiding. Het schuldentraject is dit jaar teruggebracht van 36 maanden naar 18 maanden. Dit zorgt ervoor dat schulden sneller kunnen worden opgelost, maar het vraagt ook meer begeleiding. Dat valt op te maken uit het raadsvoorstel ’Toekomstbestendige inrichting van schuldhulpverlening’, waarmee burgemeester en wethouders hebben ingestemd.   

Schuldhulpverlening

Vanaf 1 januari 2026 gaat de gemeente een aantal taken van het schuldhulpverleningstraject zelf uitvoeren. Foto: Shutterstock

Wethouder Charif El Idrissi benadrukt het belang van goede begeleiding in een schuldhulpverleningstraject: "Schulden kunnen iemands leven behoorlijk ontwrichten en vaak ontstaan er steeds meer problemen. Hoe langer men wacht, hoe moeilijker het wordt om op eigen kracht uit deze uitzichtloze situatie te komen. Als gemeente hebben wij de taak om inwoners met schulden te helpen, vooral omdat mensen met problematische schulden vaak al met 3-0 achterstaan in de samenleving, in het bijzonder gezinnen met kinderen. Doordat de gemeente per 1 januari 2026 weer regisseur wordt van het schuldentraject, ontstaat er meer regie op de dienstverlening, betere sturing en uiteindelijk kwaliteitsverbetering. Dit is wenselijk voor mensen met schulden omdat zij vaak in een kwetsbare situatie terecht zijn gekomen. 

De gemeente werkt de komende twee jaar, in 2024 en 2025, aan het voorbereiden van de nieuwe taken. Vanaf 1 januari 2026 gaat de gemeente een aantal taken van het schuldhulpverleningstraject zelf uitvoeren. Tot die tijd blijft Plangroep de schuldhulpverlening uitvoeren.