Luchtfoto van het stationsgebied met daarop het Crowne Plaza Hotel

Gemeente Haarlemmermeer koopt voormalig Crowne Plaza Hotel Hoofddorp

22 december 2022
Nieuws

De gemeenteraad van Haarlemmermeer stemde in met de aankoop van het voormalige Crowne Plaza Hotel aan de Planeetbaan in Hoofddorp. Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering van 8 december 2022. Reden voor de aankoop van het voormalige hotel is de toekomstige ontwikkeling van het Stationsgebied Hoofddorp. In dit gebied wil de gemeente in de toekomst 15.500 woningen ontwikkelen.

Tijdelijke bewoners

Omdat het pand in de komende vijf jaar leeg zal staan, wordt hier tijdens deze periode onderdak geboden aan vluchtelingen en gemeentelijke spoedzoekers. Met de aankoop van het voormalige hotel zet de gemeente Haarlemmermeer een eerste stap in de richting van de ontwikkeling van dit gebied. Tegelijkertijd voldoet de gemeente, met het inrichten van een tijdelijke opvanglocatie, aan haar verplichting om vluchtelingen op te vangen en statushouders te huisvesten. Daarnaast kunnen ook andere groepen uit de gemeente die urgent woonruimte nodig hebben, zoals jongeren en spoedzoekers, hier woonruimte aangeboden krijgen. 

Vervolgstappen

Op donderdag 15 december is de akte van levering voor het pand aan Planeetbaan 2 ingeschreven in het kadaster. Daarmee is de gemeente officieel de nieuwe eigenaar van het voormalige Crowne Plaza Hotel geworden. Omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gedurende de komende vijf jaar het pand huurt en beheert, zal tussen hen en de gemeente een huurovereenkomst worden gesloten. De gemeente hoopt dat dit zo snel mogelijk kan gebeuren. De verwachting is dat het pand uiterlijk 1 maart 2023 door het COA in gebruik zal worden genomen. Tot die tijd wil de gemeente zorgen voor tijdelijk beheer en/of beveiliging in en rondom het pand.  

Vragen of meedenken? 

Inwoners kunnen voor vragen of opmerkingen over de aankoop en de tijdelijke bestemming van het pand aan de Planeetbaan 2 terecht via: Planeetbaan2@haarlemmermeer.nl.

Luchtfoto van het stationsgebied met daarop het Crowne Plaza Hotel. Foto: Kees van der Veer