De locatie waar het Marktgebouw moet komen

‘Geen overeenkomst met gemeente over Marktgebouw’

22 februari 2023
Openbare ruimte

De gemeente Haarlemmermeer is wel degelijk bekend met de correspondentie met grondeigenaar Paul Bakker en twee ontwikkelende partijen over de Nieuwe Kom en het plan voor het Marktgebouw in Nieuw-Vennep. Ze is de berichten dan ook niet vergeten aan de gemeenteraad te sturen.

Klip en klaar 

Dat wordt klip en klaar door de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op de vragen van de fractie van Forza!. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water, bestuurlijk verantwoordelijk voor de Nieuwe Kom, heeft in december toegezegd de correspondentie met de heer Bakker te delen om zijn bewering te kunnen weerleggen dat er nooit met hem persoonlijk is gecommuniceerd. Het mailverkeer tussen ambtenaren en de twee ontwikkelende partijen hoorde niet bij haar toezegging en was ook niet nodig om de vragen te kunnen beantwoorden.

Geen toegevoegde waarde 

Het college heeft er ook nooit een geheim van gemaakt dat er is gecorrespondeerd met genoemde ontwikkelaars. In een begeleidende brief bij de lijst met de correspondentie met Bakker is dat immers gemeld.
Forza! beschikt inmiddels toch over de mails. Die heeft de fractie gekregen van Bakker en ontwikkelaar Kevin van Nieuwkoop. Hoewel Forza! hier “met spoed” om vraagt, ziet het college er geen toegevoegde waarde in dit nog eens dunnetjes over te doen. Of het echt gaat om 1220 mails is een bewering van Forza! die het college noch bevestigt noch tegenspreekt. Het college heeft ze zelf niet geteld.

Ophef 

Over de correspondentie is ophef ontstaan, ook in de media. Zo zou eruit blijken dat er wel een overeenkomst is bereikt over het Marktgebouw en dat het college deze niet nakomt door letterlijk en figuurlijk om Bakker heen te gaan met de plannen. Het Marktgebouw moet een plek krijgen op de kop van het Harmonieplein in Nieuw-Vennep en biedt ruimte aan appartementen, commerciële functies en de bibliotheek. 

Geen overeenkomst 

Forza! heeft het in zijn ingediende schriftelijke vragen over ‘verregaande toezeggingen’, over ‘onderhandelingen die zich al in 2018 toespitsten op details van de uitvoering’, over ‘overeenstemming’ en over ‘overeenkomst’. Maar het is burgemeester en wethouders niet duidelijk op welke overeenkomst Forza! doelt. Het is in elk geval niet een overeenkomst met de gemeente over het Marktgebouw, geven ze - niet voor het eerst - aan. Dat is ook de reden waarom het Marktgebouw komt te staan op louter gemeentelijke grond en de grond van Bakker niet in de plannen is betrokken.

De locatie waar het Marktgebouw moet komen. Foto: Jur Engelchor

Notulen en aangetekende brief 

Forza! vraagt behalve naar de correspondentie ook naar notulen van een aantal videobijeenkomsten met Bakker en Van Nieuwkoop. Van deze overleggen die eind 2021 zijn geweest, zijn geen notulen gemaakt en in januari en februari 2022 is er niet met de twee gesproken. Dat wilde de gemeente wel maar Van Nieuwkoop en Bakker hielden de boot af.
Vervolgens is in een aangetekende brief een korte terugkoppeling verzonden en aangegeven op welke wijze de gemeente verder gaat.
Daarbij is volgens Bakker en Forza! het verkeerde adres gebruikt. Die bewering bevreemdt het college ten zeerste. Het uittreksel van de Kamer van Koophandel en de website van Bakker laten zien dat het juiste adres is gebruikt, aldus het verbaasde college. “Het is aan de heer Bakker zelf om ervoor te zorgen dat brieven die op zijn kantooradres in ontvangst worden genomen bij hem terechtkomen.”

Gemeenschapsgeld 

Op de laatste vragen van Forza! over de “betrouwbare overheid”, reageert het college met: “Een betrouwbare overheid zijn, betekent ook dat we moeten handelen in het algemeen belang, open en integer zijn en dat we zorgvuldig met gemeenschapsgeld om moeten gaan.”