Schuilhoeve Badhoevedorp

Flinke stap in de goede richting voor Schuilhoeve

02 december 2020
Wonen

De Raad van State (RvS) heeft op 2 december 2020 uitspraak gedaan in het beroep tegen bestemmingsplan Schuilhoeve. Schuilhoeve wordt een nieuwe woonwijk aan de oostzijde van Badhoevedorp en is één van de vijf deelgebieden van de gebiedsontwikkeling in het dorp.

De gemeente Haarlemmermeer moet op twee punten van het bestemmingsplan verder onderzoek doen. Dat is de conclusie van de uitspraak die de RvS vandaag in deze zaak heeft gedaan. Op 15 november 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Badhoevedorp Schuilhoeve vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingesteld door KLM. De uitspraak van vandaag is een tussenuitspraak. 

Het bestemmingsplan Badhoevedorp Schuilhoeve is gemaakt voor de nieuwe woonwijk met maximaal 700 woningen. Een belangrijk punt van aandacht bij de woningbouw is het industrielawaai en het grondgeluid. Het bestemmingsplan - met bijbehorende onderzoeken – geeft uitgebreide aandacht aan deze onderwerpen.

De RvS draagt de gemeente nu op om twee punten verder te onderzoeken. Het eerste punt is verder onderzoek naar het effect van proefdraaigeluid op een harde ondergrond. Ten tweede moet de gemeente verder onderzoek doen naar grondgeluid in de winterperiode. Volgens de uitspraak van de RvS moet de gemeenteraad binnen een half jaar de onderzoeken uitvoeren en een herstelbesluit nemen.

Met deze uitspraak maakt de gemeente een flinke stap in de goede richting. Wel is er nog huiswerk te doen. Er is vertrouwen dat met de extra onderzoeken er uiteindelijk een onherroepelijk bestemmingsplan komt voor Schuilhoeve. De gemeente gaat er hard aan werken om te komen tot een nieuw woongebied in Badhoevedorp waar het straks prettig en mooi wonen is.

Luchtfoto van Schuilhoeve in Badhoevedorp. Foto: Henk Roolvink

Op 4 juli 2013 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Badhoevedorp Lijnden-Oost' vast. Dit bestemmingsplan biedt de juridische basis voor de ontwikkeling van het nieuwe woongebied Schuilhoeve zoals opgenomen in het Masterplan Badhoevedorp en het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Schuilhoeve (DSO) dat op 19 november 2013 door het college van B&W is vastgesteld. De RvS heeft het bestemmingsplan op 2 april 2014 gedeeltelijk vernietigd. De RvS wilde onder andere de onderwerpen industrielawaai en grondgeluid nader onderzocht hebben. Er zijn diverse nieuwe onderzoeken uitgevoerd voor geluid. 

Het bestemmingsplan is op die onderdelen eerder al aanmerkelijk uitgebreid. Zo is bijvoorbeeld opgenomen dat de bebouwing aan de zijde van Schiphol hoger is dan de achterliggende bebouwing zodat het geluid in de wijk beperkt wordt. Ook schrijft het bestemmingsplan diverse bouwkundige maatregelen voor die ervoor moeten zorgen dat het geluid in de woning wordt teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau.

Nadat de gemeenteraad over een half jaar een besluit heeft genomen over het bestemmingsplan neemt de RvS het in behandeling. De verwachting is dat in de tweede helft van 2021 de einduitspraak gedaan wordt.