Flexwoningen in aanbouw

Flexwonen Oosterdreef genomineerd

09 september 2022
Nieuw-Vennep, Wonen

Met flexwonen (tijdelijk wonen) aan de Oosterdreef in Nieuw-Vennep kunnen de gemeente Haarlemmermeer samen met FARO (architecten), woningcorporatie Ymere, Humanex Business Innovators en Homes Factory de ARC Innovatie Award 2022 winnen.

Dat is een prijs voor creativiteit, functionaliteit en toekomstbestendigheid. Het Vennepse project is genomineerd. In november wordt de uitslag bekend.

Prefab bouw is één van de oplossingen om snel woningen te bouwen. Maar door het traditionele ontwikkelproces wordt de echte versnelling nog niet gerealiseerd. Daarom is het ontwikkelproces voor flexwoningen in dit project op de schop gegooid. Met hulp van Humanex is het vervangen door een innovatief proces waarin géén schets-, voorlopig- en definitief ontwerpfases met toetsingen worden doorlopen.

Tijd- en geldwinst

De gemeente heeft de architect FARO in samenwerking met woningcorporatie Ymere de opdracht gegeven een zogenoemd kaderstellend kavelpaspoort op te stellen. Hierin zijn de belangrijkste punten voor het ontwerp genoemd. Dit levert winst op, zowel in tijd als in geld, in de ontwerpfase én het stimuleert prefab bouwen. De partijen zijn trots dat dit bijzondere proces is doorlopen en de eerste woningen inmiddels al staan. In november wordt de winnaar van de ARC Innovatie Award bekend gemaakt. 

Toewijzen 

Kort geleden was flexwonen aan de Oosterdreef ook in het nieuws. Dat was vanwege de bijzondere manier van toewijzen van de woningen die Ymere voorstaat en waarmee het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd.
Klik op deze link voor het artikel over deze bijzondere manier van toewijzenexterne-link-icoon.  

De flexwoningen aan de Oosterdreef in aanbouw.