Spaarvarken met geld

Financieel ravijn gemeente iets minder diep

05 juni 2024
Financiën, Nieuws

De voorspelde slechte financiële situatie van alle gemeenten, en dus ook die van Haarlemmermeer, is iets minder slecht geworden. Door maatregelen van het Rijk is het financiële ravijn dat voor 2026 voorspeld is, iets minder diep. “De noodzaak tot ombuigingen blijft”, zo schrijft het college in het raadsvoorstel over de Voorjaarsrapportage 2024.

In de Voorjaarsrapportage 2024 verwacht het college een begrotingsoverschot voor 2024 en 2025 van respectievelijk ruim 8 en 7 miljoen euro. In de jaren daarna worden grote tekorten verwacht, in 2026 bijna 7 miljoen, bijna 12 miljoen in 2027 en een tekort van 19 miljoen euro in 2028.

Wethouder Jurgen Nobel van Financiën: “Dat is allemaal het gevolg van beleid uit Den Haag. Alle gemeenten hebben hier last van. Het enige dat we kunnen doen, is samen met de gemeenteraad kijken waar we minder geld uit kunnen geven of de inkomsten kunnen vergroten. Dat zijn we sinds eind vorig jaar aan het doen en daar blijven we mee doorgaan, ondanks de maatregelen van het Rijk die het leed iets verzachten.”