Wethouder Marja Ruigrok onthult een straatnaambordje.

Fietspaden in Haarlemmermeer noord krijgen naam

29 maart 2023
Nieuws

De gemeente Haarlemmermeer is een fietsgemeente. Talloze fietspaden doorkruisen de voormalige polder. Vanaf 1991 hebben de vrijliggende fietspaden binnen de Ringvaart een naam gekregen. Nu zijn de vrijliggende fietspaden in het noorden van de gemeente, in het voormalige Haarlemmerliede en Spaarnwoude aan de beurt. Martien van Woerkom en Tirzah van der Sluijs bedachten de namen.

Martien van Woerkom is voorzitter van de historische werkgroep Spaarndam (HWS) en van de Stichting Spaarndam 700 jaar. Tirzah van der Sluijs maakt als secretaris deel uit van de historische werkgroep en de Stichting. “We hebben gereageerd op de vraag van de gemeente of er mensen zitting wilden nemen in de Straatnamencommissie. Onze eerste opdracht was om na te denken over namen voor de vrijliggende fietspaden in het voormalige Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daarmee zijn we aan de slag gegaan, vanuit een historisch verleden.”  

Waarom nu?

De fietspaden bestaan al een tijdje, zonder naam. Waarom dan nu een naam? Martien: “Dat doen we zodat het voor de hulpdiensten makkelijker is om de weg te vinden. In de gemeente Haarlemmermeer is wel eens iets gebeurd op een fietspad. Toen hebben de hulpdiensten erg moeten zoeken. Dat wil de gemeente zoveel mogelijk voorkomen. Vandaar dat er nu namen komen voor fietspaden die niet dicht bij een weg liggen. We zijn hier zeker een jaar mee bezig geweest. Namen verzinnen, vergaderen, uitzoeken, weer overleg. Het was onze eerste klus en een flinke. Maar erg leuk om te doen.”  

Insteek 

Tirzah: “Onze insteek bij het bedenken van de namen was om het simpel te houden. Zo hebben we gekeken naar namen die al in de volksmond gebruikt werden. Fietspaden bij de Bietenbrug in Halfweg, verwijzen dan ook naar die brug.” 
Martien: “Omdat wij de enige twee leden van de Straatnamencommissie zijn die hier uit de buurt komen, kregen wij het verzoek om namen te bedenken. We kregen tekeningen van de gemeente met daarop aangegeven om welke fietspaden het ging. Toen zijn we aan het werk gegaan. Daarbij hebben we gekeken naar de historie. Zo stond er vroeger een kruitmagazijn op de wal op de plek waar nu Albert Heijn staat in Spaarndam. Als je het dan simpel houdt, wordt dat het Kruitpad. Dit maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam.” 

Historisch 

Martien: “Niet alle namen hebben een historische achtergrond. Maar Iets wat al lang een naam heeft in de volksmond, daar is wel iets historisch aan. Zo loopt er langs de A9 een sloot, die heet al heel lang de Hoefsloot. Dat werd dan ook het Hoefslootpad. Het Kerkepad was een pad dat naar de StompeToren liep, dus naar het kerkje. Zo weet de generatie die nu opgroeit dat er een stukje geschiedenis aan het fietspad verbonden is.” 
Tirzah: “De namen hebben allemaal iets met de locatie te maken, dus ze zijn wel typisch verbonden met het voormalige Haarlemmerliede en Spaarnwoude.”

De vrijliggende fietspaden in Haarlemmermeer noord hebben een naam gekregen. Foto: HWS

Blij 

Wethouder Marja Ruigrok (Verkeer en Vervoer) onthulde een van de straatnaambordjes op 29 maart. Dat deed zij in het bijzijn van de Dorpsraad Spaarndam, de historische werkgroep Spaarndam en de Straatnamencommissie. De wethouder is blij dat de vrijliggende fietspaden in het noorden van de gemeente Haarlemmermeer nu ook een naam hebben. “De Haarlemmermeerpolder is een mooi gebied om te fietsen en dat promoten we. Dat geldt zeker ook voor het noordelijkste deel van Haarlemmermeer. Maar als er iets gebeurt, moeten de hulpdiensten wel weten waar ze moeten zijn. Daarom ben ik blij dat deze fietspaden nu allemaal een naam hebben.” 

De fietspaden 

Naast de hierboven genoemde drie, gaat het om de volgende fietspaden:

Het Hoefslootpad ligt langs de Groote Hoefsloot in Halfweg.

De militaire weg tussen de Kerkweg in Haarlemmerliede en de Notweg in Spaarndam werd begroot en/of aangelegd in 1896. Het behoort tot de stelling van Amsterdam. Dit wordt het Militairpad.

Het fietspad bij de Houtrijkweg tussen Halfweg en Spaarndam is gescheiden van de Houtrakkerweg door een brede sloot. Ook loopt het pad gedeeltelijk door het recreatiegebied bij Halfweg. Dit fietspad gaat het Houtrijkpad heten.

Achter boerderij Crayenstein in Halfweg ligt een fietspad. Dat pad wordt vernoemd naar de boerderij en gaat het Crayensteinpad heten.

Direct langs de Mooie Nel in Spaarndam ligt een fietspad. Daarom wordt de naam het Mooie Nelpad. Helaas waren de naambordjes van dit fietspad al binnen een maand gestolen.

In de Verenigde Binnenpolder ligt een fietspad langs de sloot. Dat pad wordt vernoemd naar deze sloot en gaat Molenweteringpad heten.

Over het voormalige terrein van de CSM Suikerfabriek in Halfweg kan worden gefietst. De brug over de Ringvaart in het verlengde van dit fietspad heet de Bietenbrug. De naam van het fietspad? Het Bietenpad.

Ook in Spaarndam is een Molenweteringssloot met een fietspad ernaast. Dit wordt het Zijlweteringpad. Een zijl is een ander woord voor spuisluis, ook wel keersluis, uitwateringssluis of zijl genoemd. Het is een sluis om binnenwater te spuien en buitenwater te keren.

Ter hoogte van de Zuiderweg in Halfweg komt het Borneopad. Dat wordt zo genoemd om dat het dichtbij boerderij Borneo in de Houtrak ligt.

De fietspaden op het evenemententerrein in Halfweg liggen in het recreatieschap Spaarnwoude en lopen over het terrein waar evenementen georganiseerd worden. Hier kunnen recreanten fietsen over het Ruigoordpad en het Houtrakkerpad.

Er loopt een fietspad van west naar oost in de richting van het Boezemgemaal in Halfweg: het Boezempad.

Het Binnenpolderpad bevindt zich tussen de Spaarndammerdijk en de Groeneweg.