Extra parkeerplekken moeten zorgen voor minder overlast

07 oktober 2022
Nieuws

In Buitenkaag was al een tijdje parkeeroverlast. Vorig jaar is er een omgevingsvergunning aangevraagd om de bestaande parkeerplaats van het bedrijf Van Lent aan de Leidsemeerstraat uit te breiden en te voorzien van een nieuwe toegangsweg. Dat moet de overlast verminderen.

De parkeerplaats wordt uitgebreid met ongeveer 220 parkeerplaatsen. De nieuwe toegangsweg loopt naar de Hoofdweg, achter het dorp langs. De oude toegangsweg aan de Leidsemeerstraat wordt straks afgesloten voor auto’s. De oude en nieuwe parkeerplaatsen worden geflankeerd door groen en bomen.

De gemeenteraad heeft dit plan al eens besproken en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen vastgesteld. Daarna hebben de plannen ter inzage gelegen om belanghebbenden de gelegenheid te geven te reageren. Er is één reactie binnengekomen.

Als de gemeenteraad nu definitief geen bedenkingen heeft tegen dit plan, kan de omgevingsvergunning worden verleend. De verleende verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning worden ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Luchtfoto van gemaal Leeghwater met rechts het dorp Buitenkaag met op achtergrond een kassencomplex. Foto: Kees van der Veer.