Sportservice Haarlemmermeer geeft een cursus valpreventie aan ouderen

‘Extra geld nodig voor gestegen loonkosten van grote instellingen’

14 december 2022
Nieuws

De gemeenteraad moet het finale oordeel vellen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 maar als het aan wethouder Mariëtte Sedee (Subsidies) ligt, krijgen vier voor Haarlemmermeer belangrijke maatschappelijke instellingen in totaal ongeveer 2.75 miljoen euro extra subsidie uitgekeerd. “Eenmalig en als tegemoetkoming in de gestegen loonkosten”, zegt ze.

Het gaat om Meerwaarde, Maatvast, Het Cultuurgebouw en Sportservice. Zij hebben gemeen dat hun reguliere subsidiebedragen hoger dan één miljoen euro zijn. Dat geldt weliswaar ook voor de Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer maar de tegemoetkoming in de gestegen loonkosten in die branche verloopt via het uurtarief dat het Rijk vaststelt. 

Beleidsdoelen 

Uiteraard, zegt wethouder Sedee, doen alle gesubsidieerde organisaties belangrijk werk voor de gemeente. “Anders kregen ze geen subsidie.”  Voor deze grote vier geldt echter dat ze relatief veel personeel in dienst hebben en van extra groot belang zijn voor het behalen van beleidsdoelen, benadrukt de wethouder.

En precies op dat punt begint het te knellen. Om de salarissen van het personeel te kunnen blijven betalen, zien ze zich gedwongen om te bezuinigen. Daardoor zouden die beleidsdoelen uit het zicht kunnen verdwijnen. “En dat is het laatste wat je wilt”, aldus de wethouder. “De organisaties geven zelf aan dat wat zij kunnen bieden en de kwaliteit ervan onder druk zijn komen te staan.”

Sportservice Haarlemmermeer is een van de organisaties die in aanmerking komt voor extra subsidie. Foto: Jur Engelchor

Inflatie 

De tegemoetkoming die zij voorstelt betekent voor Maatvast een eenmalige subsidie van 294.000 euro, voor Meerwaarde 445.000 euro, voor Sportservice 320.000 euro en voor Het Cultuurgebouw bijna 1.7 miljoen euro. Onder het Cultuurgebouw vallen Pier K, Podium voor Architectuur,  bibliotheek Haarlemmermeer, Schouwburg De Meerse en podium Duycker.

Wethouder Sedee zegt dat de gemeente bij het verlenen van subsidies natuurlijk altijd rekening houdt met de inflatie. Daarbij wordt uitgegaan van het cpi. Dat staat voor consumentenprijsindex. Maar loonstijgingen zijn de resultaten van cao’s oftewel collectieve arbeidsovereenkomsten. “Sinds 2019 zijn de loonstijgingen bij de instellingen hoger geweest dan de stijging van de gemeentelijke subsidie. Bedenk ook dat 2019 het jaar was waarin Haarlemmermeer en het toenmalige Haarlemmerliede en Spaarnwoude fuseerden,  waarmee ons inwoneraantal boven de 150.000 is gekomen. Er is dus sprake van een zekere scheefgroei die we met de tegemoetkoming kunnen rechttrekken.” 

Oplossing 

Wethouder Mariëtte Sedee: “Ik ben me ervan bewust dat deze eenmalige tegemoetkoming geen oplossing is voor het structurele probleem van stijgende loonkosten. We zoeken verder naar een oplossing voor de structurele scheefgroei.”

Ook bij Meerwaarde zijn de loonkosten gestegen. Foto: Jur Engelchor