Extra energie voor laadcapaciteit

04 augustus 2022
Duurzaamheid

In de ideale wereld rijdt iedereen in een elektrische auto, heeft de bestuurder een eigen laadpaal voor de deur staan en wordt de laadpaal gevoed door zonnepanelen op het dak van zijn eigen huis. Hoewel de verduurzaming van de wereld hard die kant op gaat, is dit plaatje momenteel nog een brug verder dan de werkelijkheid. Maar het aantal elektrische auto’s neemt hand over hand toe en daarmee ook de vraag naar oplaadmogelijkheden.

De gemeente Haarlemmermeer gaat aan het werk met de uitvoering van het coalitieakkoord en komt met een plan van aanpak voor een onderdeel daarvan: de uitbreiding van de laadinfrastructuur. 

De gemeente Haarlemmermeer verbetert de komende tijd de dekkingsgraad van het laadnetwerk voor elektrische auto's. Op zestien extra locaties in de openbare buitenruimte komen laadplekken. Bovendien worden de huidige laadpalen zo veel mogelijk uitgebreid van een naar twee laadpunten. Ook maakt de gemeente laadpleinen (zogenaamde ‘hubs’) op plekken waar veel mensen samenkomen. Dat gebeurt als eerste in de vorm van een pilot in een bepaalde wijk.

Ambitie

Tijdens de vorige collegeperiode heeft de gemeenteraad de ambitie vastgelegd om schone en stille mobiliteit mogelijk te maken. De gemeente richt zich daarmee op het verminderen van vervuilende mobiliteit en het verduurzamen van mobiliteit. De gemeente Haarlemmermeer ondersteunt elektrisch rijden door het realiseren van (semi-)openbare oplaadpunten. Daardoor beschikt de gemeente Haarlemmermeer tegenwoordig over een goed verspreid en geoutilleerd netwerkexterne-link-icoon. Bijna elke inwoner met een elektrische auto heeft een openbaar oplaadpunt op loopafstand of kan zijn auto opladen bij een semi-openbare laadpaal; een laadpaal van bijvoorbeeld een bedrijf of organisatie waar iedereen kan opladen. Met de maatregelen die de gemeente op stapel heeft staan, wil Haarlemmermeer het laadnetwerk dat de afgelopen jaren is opgebouwd, versterken én uitbreiden.

Wethouder Marja Ruigrok is enthousiast over de laadpaalplannen: “We steken veel energie in de uitbreiding en innovatie van de laadcapaciteit. Uiteindelijk hebben heel veel inwoners van Haarlemmermeer daar profijt van.”

De versterking is ook gelegen in ontwikkelingen op het gebied van innovatie. Zo zijn er ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen voor het combineren van lichtmasten en het opladen van auto’s en boten langs de Ringvaart en onderzoek naar verlengde privé-aansluitingen. Dat zijn particuliere aansluitingen die op gemeentegrond staan, maar die worden gevoed met stroom uit een privéwoning. Bovendien doet de gemeente vooruitstrevend onderzoek op het gebied van het beter spreiden van capaciteit in tijden van ‘topdrukte’ op het net.

Individueel

De gemeente honoreert geen individuele aanvragen voor een laadpaal op gemeentegrond meer. De reden daarvoor is dat Haarlemmermeer gericht een totaal netwerk wil kunnen aanbieden dat collectief van aard is, data-gestuurd en geënt is op centrale plekken. De gemeente investeert in een strategisch, planmatig en publiek netwerk dat zich concentreert op wijkniveau en rondom winkelcentra, tankstations en andere publieke gelegenheden. Wat betreft de planning gaat de gemeente in 2023 van start met het pakket aan innovatieve maatregelen.

Wethouder Marja Ruigrok is enthousiast over de laadpaalplannen. Foto: gemeente Haarlemmermeer.