Er zit weer muziek in 1CD in Rijsenhout

08 juni 2022
Nieuws

Ze heeft zich de blaren op de tong moeten praten. Maar wethouder Mariëtte Sedee (Ruimtelijke Ontwikkeling/Omgevingswet) benadrukt dat dat ook geldt voor haar gesprekspartners. “Het is ook meer dan de moeite waard geweest”, zegt ze. Want nu is er weer geloof dat het goed kan komen in 1CD, een kassengebied in Rijsenhout. “We kunnen weer verder. Maar we zijn er nog niet”

Overeenstemming 

Over de ‘Vervolgaanpak 1CD Rijsenhout’, zoals het bewuste raadsvoorstel is getiteld, is nu dan toch overeenstemming bereikt. Rondom 1CD bestond tot voor kort een patstelling. De grondeigenaren investeerden niet meer in hun kassen omdat ze er geen toekomst meer in zagen en de leefbaarheid in het gebied kwam onder druk te staan. De gemeente op haar beurt kan en wil ook niet alle remmen losgooien voor nieuwe bedrijvigheid. Daarmee zou ze de leefbaarheid in het gebied geweld aan doen. 

Wethouder Mariette Sedee legt aan in Rijsenhout: "Het is de moeite waard geweest. Want nu is er weer geloof dat het goed kan komen in 1CD. We kunnen weer verder. Maar we zijn er nog niet." Foto: Jur Engelchor.

Gebed zonder end 

Met de grondeigenaren is jarenlang gezocht naar een gezamenlijk perspectief. “En ja, als je daarop terugkijkt, kun je niet anders zeggen dat dat voor alle betrokkenen een gebed zonder end is geweest. Ook ebde daardoor het vertrouwen in elkaars bedoelingen weg. En daarvan wordt overleg niet beter”, analyseert wethouder Sedee.

“Het is ook een complex verhaal met tegenstrijdige belangen, individuele belangen én het algemeen belang, namelijk de leefbaarheid van Rijsenhout. Die staat voorop. Maar ondernemers die geen kant uit kunnen… gesprekken die maar niet wilden vlotten... echt om akelig van te worden. Dat kan niet langer zo. De opluchting is groot nu we met zijn allen een doorbraak hebben bewerkstelligd. Ik ben daar erg blij mee.” 

Agrarisch gebruik

De grondeigenaren én de gemeenteraad zien brood in de vervolgaanpak. Met caravanstallingen en stille opslag krijgt 1CD weer een toekomst. De daarbij behorende verkeersbewegingen blijven in aantal vergelijkbaar met het agrarisch gebruik van de grond in het kassengebied. “Wat zij toen mochten, mogen ze in de toekomst ook.” Een extra ontsluitingsweg om de bestaande wegen in Rijsenhout te ontzien, zo vinden alle partijen, is dan ook niet meer nodig.    

Geen afbreuk 

Afspraken zijn er ook over groen en parkeren. En over te leveren maatwerk in voorkomende gevallen. Na een recente bespreking met de grondeigenaren, vlak voordat de gemeenteraad over de vervolgaanpak moest stemmen, kon wethouder Sedee in een brief melden: “Alle initiatiefnemers zijn van mening dat de leefbaarheid van Rijsenhout van groot belang is en dat ontwikkelingen in het gebied 1CD hier geen afbreuk aan mogen doen.”