Stoomgemaal Halfweg

Eenmalige subsidie voor uniek Stoomgemaal in Halfweg

09 oktober 2023
Cultuur

Het Stoomgemaal in Halfweg is het oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld. Daarmee is het één van de meest bijzondere monumenten in gemeente Haarlemmermeer. Maar aan het monument, dat stamt uit 1852, moet veel onderhoud gebeuren. Die restauratie zal in totaal rond de 400.000 euro kosten. Het college van B&W heeft besloten om Stichting Vrienden van het Stoomgemaal Halfweg met een eenmalige subsidie van 45.000 euro te helpen met het dekken van een deel van de kosten.

Veel onderhoud nodig  

Het Stoomgemaal in Halfweg bestaat uit drie verschillende delen: een ketelhuis, een machinegebouw en een gang die de twee gebouwen met elkaar verbindt. Ook ligt er een originele spuisluis die is geschakeld aan het machinegebouw. Al deze delen van het gemaal hebben groot onderhoud nodig. Het gaat dan vooral om herstel- en onderhoudswerkzaamheden: het herstellen van voegwerk, opnieuw schilderen, waterdicht maken van het dak en het verwijderen van roest. Ook zijn er scheuren ontdekt in de spuisluis. Er moet worden onderzocht wat de oorzaak hiervan is en daar moet dan een herstelplan voor worden opgesteld. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden starten in 2024 en naar verwachting tot 2027 doorlopen. 

Bijdragen  

De stichting dekt de renovatiekosten grotendeels met subsidies van overheden, fondsen en eigen vermogen. Zo draagt naast een aantal fondsen ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bij. En bij de provincie en het Hoogheemraadschap van Rijnland is een aanvraag gedaan. De Stichting heeft ook nog een reserve voor dit onderhoud. Omdat dit reserve niet voldoende is om de renovatiekosten te dekken heeft de stichting de gemeente om een bijdrage gevraagd. 

Stoomgemaal Halfweg

Eenmalige subsidie voor stoomgemaal Halfweg

Belangrijk erfgoed  

Het Stoomgemaal in Halfweg was na de drooglegging van het Haarlemmermeer nodig voor efficiënte waterafvoer. Het werd in 1852 door het Hoogheemraadschap gebouwd. Het schepradstoomgemaal werkt nog steeds en is daarmee uniek in de wereld.  

Wethouder Marja Ruigrok: “Het Stoomgemaal in Halfweg is één van onze meest bijzondere monumenten en een waardevolle fysieke herinnering aan onze geschiedenis. Stichting Vrienden van het Stoomgemaal Halfweg laat een mooie vorm van cultureel ondernemerschap zien. Daarom ben ik blij dat we bij kunnen dragen aan de kosten die gemaakt moeten. Zo zorgen we dat dit unieke monument ook voor volgende generaties bewaard blijft.” 

Het Stoomgemaal is tegenwoordig toegankelijk als museum. Meer informatie over het gemaal en de openingstijden is te vinden op de website van Stoomgemaal Halfwegexterne-link-icoon.