Lisanne de Roever (links) in gesprek met wethouder Mariëtte Sedee.

‘Een vereniging kan mensen boeien en binden’

26 september 2022
Sport

Tijdens het jaarlijkse Haarlemmermeerse Sportcafé interviewde Olympisch kampioene Lisanne de Roever sportwethouder Marëtte Sedee. Het gesprek ging over de uitdagingen waarvoor gemeente en sportverenigingen staan. Wethouder Mariëtte Sedee: “De vrijwilliger die 30 jaar lang de lijnen trekt op het voetbalveld, komt niet meer terug.”

Ieder jaar organiseert Team Sportservice in opdracht van de gemeente een bijeenkomst voor alle sportverenigingen in Haarlemmermeer. Dit keer vond Sportcafé 2022externe-link-icoon plaats in Dorpshuis Zwanenburg/Halfweg. Ruim 25 verenigingen waren aanwezig om een paneldiscussie bij te wonen en de workshops die waren georganiseerd. Op het programma stonden twee speciale thema’s, de inzet van vrijwilligers en het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Dagvoorzitter Lisanne de Roever stelde de wethouder van Sport, Mariette Sedee, een aantal vragen.

Wie is Mariette Sedee?

“Ik ben wethouder van sport maar ook van recreatie, grootschalig groen, volksgezondheid, vastgoed en afval. Afgelopen periode was ik al wethouder, maar sport is nieuw voor mij. Ik vind het leuk om mij te verdiepen in zo’n mooi onderwerp, dat ook nog eens past bij overige dossiers in mijn portefeuille. Sport is nauw verbonden met recreatie, grootschalig groen en volksgezondheid.” 

Waar wordt de wethouder van sport blij van?

“Waar ik blij van word is als ik zelf door onze gemeente fiets en mensen in een goed humeur zie sporten of recreëren, bij voorkeur in het groen. Het zou mooi zijn als ik hieraan een bijdrage kan leveren met het beleid op de openbare buitenruimte en met sportvelden.” 

Er komt veel af op sportverenigingen, terwijl het ledenaantal daalt. Wat vindt u hiervan?

“Sportverenigingen zijn nog steeds een belangrijke factor als het gaat om aanbieden van sport aan inwoners. Een vereniging kan mensen boeien en binden, hen deel laten uitmaken van de maatschappij. Dat kan door zelf te sporten of door je als vrijwilliger in te zetten voor een club. Ik weet dat het aandeel verenigingsleden daalt, maar nog steeds is 28 procent van onze inwoners aangesloten bij een sportvereniging. Bij de jeugd ligt dit percentage veel hoger.”

“De gemeente kan sportverenigingen helpen. Bijvoorbeeld door accommodatie te bieden. Het grootste deel van het gemeentelijk budget gaat hiernaartoe. Ook kunnen verenigingen terecht bij Team Sportservice als het gaat om kennisdeling of ondersteuning. Extra aandacht gaat hierbij uit naar een veilig sportklimaatexterne-link-icoon en de inzet van vrijwilligers, de thema’s van dit Sportcafé.”

“Verder signaleer ik dat de afgelopen periode door coronamaatregelen het gebruik van de openbare ruimte is toegenomen. Bij de inrichting en versterking van de openbare ruimte komen sportbeleid en recreatiebeleid samen. Laten we, daar waar mogelijk, inspelen op deze ontwikkeling. Bijvoorbeeld door het plaatsen van toestellen in de openbare ruimte.” 

Lisanne de Roever (links) in gesprek met wethouder Mariëtte Sedee. Foto: Team Sportservice.

Hoe denkt u over de inzet van vrijwilligers?

“De vrijwilliger die 30 jaar lang ieder weekend de lijnen trekt op het voetbalveld, komt niet meer terug. Mensen hebben meer hobby’s of ze willen zich niet zo lang vastleggen. Verenigingen spelen in op die veranderde behoefte. Bijvoorbeeld door het takenpakket van vrijwilligers op te knippen. In kortere periodes of in deelprojecten. Dat zie je steeds meer. Ook zie ik dat grotere verenigingen, of een aantal verenigingen met elkaar samen, een professional werven om het beleid voor vrijwilligers vorm te geven. Denk aan verenigingsmanagers. Desondanks weet ik dat het lastig blijft om nieuwe vrijwilligers te werven en dat dit voor een aantal verenigingen in Haarlemmermeer een punt van zorg is. Daarom is zo’n bijeenkomst als deze zo belangrijk, om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen.” 

Meer informatie?

Onderzoek CBS Vrijwilligers in Sportexterne-link-icoon

Onderzoek Sport en Recreatie Haarlemmermeerexterne-link-icoon