Eén gemeentehuis op Raadhuisplein

Een gemeentehuis op Raadhuisplein

29 april 2022
Nieuws

Het college wil één gemeentehuis bouwen aan het Raadhuisplein op de plek van het huidige raadhuis. Het moet een efficiënt en multifunctioneel gebouw worden waar de gemeenteraad, het college van B&W, medewerkers van de gemeente en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Het moet een herkenbaar gebouw worden midden in Stadscentrum Hoofddorp. De gemeente gaat dit gebouw zelf bouwen.

Het huidige raadhuis voldoet al een tijd niet meer aan de huidige bouweisen. Het pand is sterk verouderd, het dak lekt geregeld, installaties moeten worden vervangen en de kosten van onderhoud en energieverbruik zijn hoog. Daarom heeft de raad in 2018 besloten dat de huisvesting van de gemeente aan vernieuwing toe is. Het plan was toen: een gemeentekantoor aan de Burgemeester van der Willigenlaan én een renovatie van de voorkant van het bestaande raadhuis voor het gemeentebestuur, waarbij het overige deel van het raadhuis wordt gesloopt. Twee gebouwen dus. En daarnaast ook appartementen en parkeerplekken. 

Goedkoper en efficiënter 

In de tussentijd heeft de gemeente door haar eigen financiële situatie en de actuele marktsituatie (stikstofbesluit, prijsstijgingen en bouwontwikkelingen) deze plannen kritisch onder de loep genomen. Het college heeft zich nu uitgesproken voor één gebouw, dat de gemeente zelf gaat bouwen en beheren. Dit is jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen euro goedkoper dan het plan uit 2018. Het nieuwe gebouw wordt efficiënter en effectiever in gebruik. De investering is lager en de bouwtijd korter. En niet in de laatste plaats: er blijft meer ruimte over voor woningbouw en parkeren, omdat er minder grond nodig is door de realisatie van maar één gemeentehuis. Het college legt met dit raadsvoorstel de gewijzigde aanpak voor de realisatie van de nieuwe gemeentelijke huisvesting aan de raad voor. Verantwoordelijk wethouder Mieke Booij: “Ik ben blij met het voorliggend plan. Zowel vanuit het oogpunt van kostenbesparing en modernisering van gemeentelijke huisvesting, als ook omdat het een nieuw elan geeft aan het Raadhuisplein en aan het centrum van Hoofddorp.”

Het realiseren van één nieuw gemeentehuis heeft als voordeel dat de hele gemeentelijke organisatie onder één dak gehuisvest wordt. Behalve de servicecentra in Nieuw-Vennep en Halfweg, die blijven voor de dienstverlening aan de inwoners uit het noorden en zuiden van Haarlemmermeer. Het nieuwe gebouw kan zo worden ingericht dat het aansluit bij de eisen die aan de moderne manier van werken worden gesteld: veilig, gezond, efficiënt en flexibel.  

Levendig en aantrekkelijk 

Het nieuwe gebouw maakt onderdeel uit van de vernieuwing van het Raadhuisplein dat een levendige en aantrekkelijke ontmoetingsplek in het stadscentrum moet worden. Het moet een gemeentehuis worden dat recht doet aan Haarlemmermeer als trotse en dynamische gemeente door duurzaam materiaalgebruik, techniek, uiterlijk, cultuurhistorie, functie en gebruik. Het gebouw wordt maximaal zeven lagen en komt op de plek waar nu de voorkant van het raadhuis staat. Aan de achterkant, aan de Burgemeester van der Willigenlaan, is ruimte voor maximaal 340 appartementen en een ondergrondse openbare parkeergarage. Voor deze ondergrondse parkeergarage wordt nog een haalbaarheidsstudie gedaan. 

Het huidige raadhuis voldoet al een tijd niet meer aan de huidige bouweisen. Foto: Kees van der Veer

Ontwerp 

Voor het nieuwe gemeentehuis wordt een ruimtelijk, functioneel en technisch programma van eisen opgesteld. Daarna wordt een prijsvraag uitgeschreven om een architect te selecteren. Drie architecten worden gevraagd om op basis van het programma van eisen een schetsontwerp te maken. Een selectiecommissie selecteert het winnende ontwerp.  

Een belangrijke voorwaarde is dat in het ontwerp de cultuurhistorische kenmerken van de gemeente worden meegenomen. De historie van de raadzaal van het huidige raadhuis dient hiervoor onder meer als inspiratie. Als de keuze voor een ontwerp is gemaakt, volgt een aanbesteding waaruit een of meerdere aannemers worden geselecteerd. Er moet dus nog het een en ander gebeuren voordat het nieuwe gemeentehuis er staat. Het is de bedoeling dat over 2 jaar (2022) met de bouw wordt begonnen. In 2024 moet het nieuwe gemeentehuis klaar zijn. 

Tijdelijke huisvesting 

Tijdens de bouwtijd is er tijdelijke huisvesting nodig. Voor de balies, de gemeenteraad, het college van B&W en de medewerkers die hun ondersteunen, wordt een locatie in het stadcentrum gezocht. De andere medewerkers van de gemeente verhuizen tijdelijk naar een andere kantoorruimte in Hoofddorp.  

Op dit moment ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage dat de plannen juridisch mogelijk maakt. Het voorontwerp is gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl en digitaal in te zien op ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan nog tot 6 mei op het voorontwerp reageren door een brief te sturen aan B&W van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.