Een gieter besproeit een hoopje geld waar een plantje uit groeit

Economie Haarlemmermeer in eerste helft 2023 gegroeid

08 november 2023
Nieuws, Ondernemers

Uit de pas uitgebrachte Monitor Economie van de gemeente blijkt dat Haarlemmermeer er economisch goed voorstaat. In het eerste kwartaal was een groei van 6 procent te zien en in het tweede kwartaal van 2 procent. Uit de monitor blijkt ook dat de hotelbranche weer aantrekt en dat er, per saldo, meer dan 600 bedrijven in de gemeente zijn bijgekomen. Naast de monitor werd onlangs ook de mkb-agenda door de gemeente uitgebracht. Die is gebaseerd op de gesprekken die door de gemeente met mkb-ondernemers zijn gevoerd.

Goed nieuws

Ieder half jaar brengt de gemeente Haarlemmermeer de Monitor Economie uit. Hiermee houdt het college van B&W de gemeenteraad op de hoogte van de staat van de lokale economie. De monitor voor de eerste helft van 2023 laat zien dat de economie van Haarlemmermeer goed presteerde op zowel regionaal als landelijk niveau. Het zogenaamde ‘bruto regionaal product’ van de gemeente groeide in het eerste kwartaal van 2023 met 6 procent en in het tweede kwartaal met 2 procent. Daarmee was de groei twee keer hoger dan die van Amsterdam. Ook in vergelijking met het landelijke beeld deed Haarlemmermeer het relatief goed.

Meer bedrijven maar ook meer leegstand

De monitor laat ook zien dat 1.177 bedrijven in Haarlemmermeer in de eerste zes maanden van 2023 stopten. Daarvan gingen 32 bedrijven failliet. Tegelijk kwamen er 1.783 bedrijven bij in de gemeente waardoor er een positief saldo was van 606 extra bedrijven. Minder goed nieuws is dat de leegstand van winkels in het afgelopen halfjaar opliep tot 4,4 procent. Een toename van 0,5 procent ten opzichte van een halfjaar geleden en 0,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging werd voornamelijk veroorzaakt door de verbouwing van winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp Centrum.

Toerisme

De toeristenbranche is op de weg terug. Binnen die branche hadden vooral de lokale hotels het in coronatijd lastig. In het eerste half jaar van 2023 nam de bezettingsgraad van hotels in Haarlemmermeer toe naar 71 procent. Daarmee is deze weer bijna op het niveau van voor corona toen er bezettingsgraad van 78 procent was. Op Schiphol nam het aantal passagiers toe met 35 procent. Het aantal passagiersvluchten nam toe met bijna 200.000. In totaal werden zo’n 28,7 miljoen passagiers vervoerd. Hiermee werden de niveaus van voor corona nog niet bereikt. Het aantal passagiers- en vrachtvluchten lagen beide nog zo’n 16 procent onder dat niveau.

Krappe arbeidsmarkt

Waar het aantal openstaande vacatures in de rest van Nederland licht kromp met ongeveer 2 procent, steeg dat in Haarlemmermeer met wel 14 procent. Er kwamen ongeveer 2.033 extra arbeidsplaatsen bij. In totaal staan er in Haarlemmermeer nu 4.200 vacatures open. Goed nieuws voor werkzoekenden maar slecht nieuws voor lokale ondernemers. Op hen heeft de krapte een flinke impact. Omdat personeel lastig te vinden is, wordt het moeilijker om aan de behoefte van de klant te voldoen. Dit kan weer druk leggen op het bedrijf, met de mogelijke financiële problemen tot gevolg.

Verdere uitdagingen

Naast het tekort op de arbeidsmarkt hebben ondernemers ook te maken met de inflatie, hoge inkoop- en energieprijzen en de nasleep van de coronatijd. Problemen als deze kunnen ervoor zorgen dat een onderneming over de kop gaat. Gemeente Haarlemmermeer wil haar lokale ondernemingen zodanig steunen dat ze beter zijn voorbereid op de toekomst. Zij zijn namelijk essentieel voor de lokale economie. Vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb) waaronder 99 procent van alle ondernemingen in Haarlemmermeer vallen is belangrijk. De gemeente zet zich daarom in om hen zo goed mogelijk van dienst te zijn.  

Uit de pas uitgebrachte Monitor Economie van de gemeente blijkt dat Haarlemmermeer er economisch goed voorstaat. Foto: Shutterstock.

Mkb-agenda

Om mkb-ondernemers beter te kunnen helpen is wethouder Marja Ruigrok (Economische Zaken) op locatie een reeks gesprekken met hen aangegaan. Die gesprekken helpen de gemeente niet alleen om te leren wat de behoeften van ondernemers zijn maar ook om de huidige ontwikkelingen binnen de lokale economie in kaart te brengen. Hieruit zijn een aantal punten naar voren gekomen die van belang zijn voor de groei en ontwikkeling van het lokale mkb zoals het versterken van de arbeidsmarkt, de noodzaak van ruimte om te ondernemen, het steunen van duurzaam, circulair en innovatief ondernemen en goede bereikbaarheid.

Beter communiceren

Uit de gesprekken kwam naar voren dat mkb-ondernemers willen dat de communicatie tussen hen en de gemeente verbetert. De gemeente werkt daar graag aan mee en wil lokale ondernemers daarnaast actief betrekken bij het vormgeven van beleid en initiatieven. Zo wordt gezorgd dat die beter aansluiten bij de behoeften en uitdagingen waar ondernemers tegenaan lopen. De aansluiting met ondernemers wordt gezocht via verschillende kanalen zoals het Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP), het Ondernemersplein, Bedrijven Investering Zones (BIZ), ondernemersverenigingen, parkmanagement, winkeliersverenigingen en businessclubs.

Wethouder Marja Ruigrok: ’Het was goed om de hele gemeente door te gaan en ondernemers op hun eigen plek te spreken: bij de ondernemers- en winkeliersverenigingen, de BIZ-zen, op bedrijventerreinen en samen met andere ondernemers. We weten als gemeente nog onvoldoende wat er allemaal speelt bij de lokale ondernemers en andersom zijn de ondernemers veel te weinig bekend met dat wat de gemeente te bieden heeft. En dat is zonde. Dat kan echt beter’’.

Aan de slag

De gemeente Haarlemmermeer vindt het belangrijk dat er voor ondernemers een goede informatievoorziening is zodat ze makkelijk terecht kunnen met vragen of voor advies en ondersteuning. Daarom is in het coalitieakkoord vastgelegd dat het ondernemersplein verder geoptimaliseerd zal worden. Hiermee wordt er voor ondernemers één centrale plek gecreëerd waar zij met al hun vragen terecht kunnen.

De lokale ondernemers hebben een aantal zaken aangegeven die voor hen belangrijk zijn. De gemeente pakt deze aanbevelingen op om verder uit te werken. Daarmee hoopt Haarlemmermeer een beter ondernemersklimaat te creëren en daarmee de lokale economie verder te versterken.