Afbeelding door HBB Groep: indruk van het Marktgebouw vanaf de Elemastraat, schetsontwerp mei 2023. Aan de afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Échte voortgang in De Nieuwe Kom

24 april 2024
Nieuw-Vennep, Nieuws

Dat voortgang en De Nieuwe Kom prima in één zin kunnen worden genoemd, alleen dát al is reden tot vreugde. De braakliggende terreinen in het centrum-gebied van Nieuw-Vennep gaan écht tot het verleden behoren. De bestuurlijke voortgangsrapportage De Nieuwe Kom waarmee burgemeester en wethouders hebben ingestemd, spreekt boekdelen.

Het project De Nieuwe Kom moet resulteren in een compact, levendig en leefbaar centrum van Nieuw Vennep met een mix van woningen, winkels, voorzieningen en horeca. De plannen voor het centrum zijn zo’n twintig jaar geleden gemaakt. Gerealiseerd zijn inmiddels Cpunt (het voormalige Pier K), woningen aan de Jonkheer van de Pollstraat, Elemastraat en de Doorbraak alsmede een gezondheidscentrum. Maar er moet nog wel wat meer gebeuren om het centrum aan de praat te krijgen.

Marktgebouw

Het Marktgebouw is zo’n aanjager. Met HBB Groep is in 2023 een koopovereenkomst gesloten voor dit beeldbepalende gebouw. Het begin van de bouw wordt onder voorbehoud eind 2024/begin 2025 verwacht. Het Marktgebouw komt te staan tussen Harmonieplein, Gelevinkstraat en Elemastraat. Het wordt maximaal 15 meter hoog, de toren (met klok) maximaal 27 meter. Er is plek voor 47 woningen.

Op de begane grond komen de bibliotheek en een kleine horecavoorziening. De bibliotheek krijgt een inpandige fietsenstalling, voorzien van oplaadmogelijkheden en er is ook gedacht aan scootmobielen. Het dak van het Marktgebouw wordt benut voor de opwekking van energie en het bergen van regenwater.

Afbeelding door HBB Groep: indruk van het Marktgebouw vanaf de Elemastraat, schetsontwerp mei 2023. Aan de afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Afbeelding door HBB Groep: indruk van het Marktgebouw vanaf de Elemastraat, schetsontwerp mei 2023. Aan de afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Mercator

Ook over Mercator, een andere belangrijke ontwikkeling in het centrum van Nieuw-Vennep, is in 2023 overeenstemming bereikt met Wilma Wonen en Green Real Estate. Mercator is een combinatie van twee gebouwen met ruimte voor woningen (57 koopwoningen), winkels (waaronder een supermarkt) en parkeren (137 parkeerplaatsen).

Voor de bewoners komen er twee gemeenschappelijke binnentuinen.

De bevoorrading van de winkels wordt tussen de twee gebouwen afgewikkeld binnen de venstertijden. De eerste paal wordt, ook weer onder voorbehoud van het verloop van planologische procedures, in het eerste kwartaal van 2025 verwacht en de oplevering begin 2027.

Middengebied

De akkoorden die over Mercator zijn bereikt hebben tot gevolg dat de gemeente nu eigenaar is van het gehele Middengebied van De Nieuwe Kom. Dit bestaat uit drie kavels. Op twee daarvan moeten woonblokken komen en de derde is bedoeld voor parkeren. Uitgegaan wordt van 84 sociale woningen en 125 dure appartementen. Rond de zomer van 2024 worden de stukken gepubliceerd waarop ontwikkelaars die willen bouwen in het Middengebied zich kunnen inschrijven.

Impressie van Mercator

Impressie van Mercator.

Openbare ruimte

De openbare ruimte van De Nieuwe Kom wordt definitief ingericht als alle bouwactiviteiten achter de rug zijn. Daarbij zal veel aandacht zijn voor klimaatadaptatie. Maar ook tijdens de bouw moet wateroverlast in de omgeving worden voorkomen. Samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt gekeken naar een vorm van tijdelijke waterberging in het Middengebied.

Tijdens de bouwactiviteiten, die naar verwachting eind 2029 zijn afgerond, moet er óók groen en ook levendigheid zijn. Daarom zijn op een deel van het Harmonieplein de straatstenen verwijderd en vervangen door groene vakken en planten.

Ook is een tijdelijk park aangelegd tussen de Poststraat, Gelevinkstraat en de Doorbraak. Het park bestaat uit een paar paden, een ligweide en een basketbalveld.

Social sofa

Een andere nieuwe aanwinst is de zogenoemde social sofa die eind vorig jaar is onthuld. Initiatiefnemer voor deze social sofa is de Dorpsraad Nieuw-Vennep. Aan de sofa zijn 450.000 mozaïeksteentjes te pas gekomen en er is 950 uur werk in gestoken door veel Nieuw-Vennepse vrijwilligers. De social sofa is mogelijk gemaakt door sponsors zoals de Dorpsraad Nieuw-Vennep, BIZ, OVHZ, Logo’s en Letters, Wilma Wonen en Green Real Estate en de gemeente.

De social sofa staat op een tijdelijke plek maar komt na de bouwwerkzaamheden op het Symfonieplein naast Mercator te staan.

De Nieuw-Vennepse Social Sofa

De Social Sofa in Nieuw-Vennep nodigt uit voor een sociaal zitje.