Dorpshuis Marijke

Dorpshuis Marijke staat weer als een huis

18 mei 2023
Nieuws

Na een grondige verbouwing wordt Dorpshuis Marijke feestelijk heropend op zaterdag 20 mei. “Dit is het oudste dorpshuis van Haarlemmermeer”, vertelt Jan-Marein Oelderik van de Stichting Dorpsbelangen Burgerveen.

Burgerveen is een van de 31 kernen van de gemeente Haarlemmermeer. Het dorp telt 360 inwoners, die wonen verspreid over de 160 adressen die Burgerveen telt. De bewoners zijn van alle leeftijden: van 0 tot 95 jaar. En: het oudste dorpshuis van Haarlemmermeer staat in Burgerveen. Dorpshuis Marijke onderging een verbouwing. Deze verbouwing is mogelijk gemaakt door subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol en een bijdragen vanuit de gemeente Haarlemmermeer. Ook hebben Stichting Maatvast en diverse fondsen meebetaald aan de verbouwing. Aan het woord is Jan-Marein Oelderik van de Stichting Dorpsbelangen Burgerveen (Dorpsraad).

Jan-Marein Oelderik is algemeen bestuurslid en interim voorzitter van de Dorpsraad Burgerveen. In die functie was hij actief betrokken bij het verbouwingstraject van het dorpshuis. Het pand is eigendom van de gemeente Haarlemmermeer en wordt beheerd door Stichting Maatvast. 

Oudste dorpshuis 

Jan-Marein: “Het pand was verjaard, het had een aantal hardnekkige gebreken en het voldeed niet meer aan de eisen die je in 2023 stelt aan bijvoorbeeld energiezuinigheid. Het dorpshuis is ontstaan uit een initiatief van een actieve Burgerveener, die lid was van een zangverenging. Het idee was om een ruimte te bouwen waar de zangverenging kon repeteren, in plaats van in een oud kerkje. Dat gebeurde. Er is toen heel veel werk verzet door vrijwilligers: van het warm maken van de inwoners voor dit project tot het werven van fondsen. In 1961/1962 is het dorpshuis gebouwd door de Burgerveeners zelf met behulp van vaklui. Het is het oudste dorpshuis van de gemeente Haarlemmermeer en misschien wel van de provincie Noord-Holland.”  

Handen uit de mouwen 

“We moesten aan de slag met de luchtverversing, het dak bleek doorgezakt wat leidde tot lekkages, dus dat moest gerepareerd, er moest een nieuwe Cv-installatie komen en de ventilator aan de muur, die zorgde voor ‘verse lucht’, moest plaatsmaken voor een luchtcirculatiesysteem. Want sinds corona moet de luchtcirculatie in gebouwen goed geregeld zijn. Met vrijwilligers is het meubilair, de vloeren en de gordijnen uitgekozen. Nu, in de laatste fase, wordt het geluidssysteem geïnstalleerd, theater- en barlampen opgehangen, we maken de boel schoon en bereiden de opening op 20 mei voor. En ook nu steken veel Burgerveeners net als begin jaren zestig van de vorige eeuw, de handen uit de mouwen. Burgerveen is een klein dorp met veel actieve vrijwilligers. Het dorp heeft verder geen voorzieningen. Dorpshuis Marijke is de enige gezamenlijke plek”, aldus Jan-Marein Oelderik. 

Opening 

De grootste veranderingen? “Het gebouw had heel veel glas. Daardoor was de temperatuur moeilijk te reguleren. Nu is er veel minder glas. Aan de zuidwestkant zijn nieuwe kozijnen gekomen, nieuwe ramen en openslaande deuren. Het gebouw is rondom geschilderd, van binnen en van buiten. Het heeft een totaal nieuwe look, het is veel moderner. Het is nu een gebouw van deze tijd.”
Zowel de Dorpsraad Burgerveen als de andere gebruikers zijn erg blij met het eindresultaat. “Het hele traject, vanaf het idee om te verbouwen tot nu, heeft een paar jaar geduurd. De verbouwing zelf is half augustus 2022 begonnen. De opening is op 20 mei.”

De nieuwe bar van dorpshuis Marijke. Foto: Stichting Dorpsbelangen Burgerveen

Gebruik  

De Dorpsraad maakt regelmatig gebruik van Dorpshuis Marijke. De interim-voorzitter: “We houden daar onze vergaderingen. En als we de inwoners willen informeren of als wij informatie op willen halen, bijvoorbeeld over verduurzaming, dan organiseren we dat in het dorpshuis. We organiseren er de jaarvergadering waar iedereen naar toe kan. Er werden activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld het paasontbijt. Naast bingo’s en rommelmarkten organiseerden we muziekavonden, met een stamppotmaaltijd na. Deze avonden werden druk bezocht. Nu we een activiteitencommissie hebben, wordt er in de toekomst nog meer georganiseerd. Je kan denken aan bingo en puzzelactiviteiten. En er zijn activiteiten zoals koersbal, sjoelen en klaverjassen. Je ziet, het dorpshuis wordt veel gebruikt. En dat door alle leeftijden. Denk bijvoorbeeld aan gym voor ouderen. Heel veel Burgerveeners weten de weg naar het dorpshuis wel te vinden.”  

Beter 

Jan-Marein Oelderik heeft nog wel een verbeterpunt. “Voorheen was Dorpshuis Marijke niet alleen gebouwd door het dorp, maar ook het fundament voor het dorp. Dat wil zeggen dat het de plek was voor mijlpalen van de dorpsbevolking, zoals rouw en trouw. Er vonden huwelijksfeesten plaats en condoleancebijeenkomsten. De Stichting Maatvast die het dorpshuis nu beheert, mag het dorpshuis daarvoor niet meer  gebruiken. De reden is dat het concurrentie zou zijn voor andere horeca. Dat geldt dan voor horeca ver buiten Burgerveen. Wij moeten nu voor dit soort bijeenkomsten altijd het dorp uit. Of thuis organiseren, als dat kan.”   

Toekomst  

Hoe ziet de Dorpsraad de toekomst van Dorpshuis Marijke? Jan-Marein: “In samenspraak met de beheerder Stichting Maatvast en de activiteitencommissie gaan we ervoor zorgen dat de agenda van het dorpshuis goed gevuld is, zodat het dorpshuis goed gebruikt gaat worden. We gaan ons inspannen om sociale activiteiten te organiseren tegen eenzaamheid. Zorgen dat het gemeenschapsgevoel versterkt wordt.”  

Samenwerking 

De Dorpsraad is blij met de samenwerking met Stichting Leefomgeving Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer en met aannemer Badhoevebouw. “We hebben fijn samengewerkt. Dat kon ook omdat zij zich heel flexibel hebben opgesteld. Als wij nog veranderingen wilden doorvoerden, dan kon dat ook. Een mooi samenspel tussen Maatvast en de Dorpsraad voor fondsenwerving heeft ertoe geleid dat we een pooltafel, een tafelvoetbalspel, een groot Tv-scherm en een nieuwe geluidsinstallatie hebben kunnen bekostigen. Hierdoor staat er nu een multifunctioneel pand, voor activiteiten en vergaderingen, voor de inwoners van Burgerveen.”

Dorpshuis Marijke. Foto: Jur Engelchor