Luchtfoto van Lisserbroek

Dorpsbewoners kunnen meepraten over nieuwbouw Lisserbroek

26 april 2024
Lisserbroek, Nieuws

Na jarenlang plannen maken en overleggen tussen de gemeente Haarlemmermeer, ontwikkelaars en vertegenwoordigers van het dorp, kunnen binnenkort alle inwoners van Lisserbroek mee gaan praten over de nieuwbouwplannen in het dorp.

Over enkele weken starten eerst de gesprekken met inwoners, bedrijven en verenigingen die direct betrokken zijn, doordat er op hun grond plannen zijn gemaakt. Daarna kunnen bewoners en bedrijven in de directe omgeving voor wie er iets verandert meepraten. Daarna wordt de rest van het dorp om hun mening gevraagd. Parallel daaraan voert de gemeente gesprekken met belanghebbende overheden en organisaties.

Driehoek

Met de start van de uitgebreide dorpsconsultatie komt een eind aan bijna acht jaar overleg in de Driehoek, waar de dorpswoordvoerders (namens het dorp), de gemeente en de ontwikkelaars in zaten. De partijen hebben gewerkt aan de plannen die er nu liggen en waar de inwoners hun mening over kunnen geven. De Driehoek stelt dat de hoofdpunten in de plannen een verdere uitwerking met direct betrokkenen uit het dorp verlangt. De dorpswoordvoerders vragen ruimte om los van de Driehoek te kunnen reageren op keuzes die gemaakt worden. Daarom is de Driehoek opgeheven en gaat de participatie een nieuwe fase in. Er is afgesproken de bredere participatie met de omgeving over de gebiedsontwikkeling te starten vanuit de marktpartijen en gemeente.

Luchtfoto van Lisserbroek

Inwoners van Lisserbroek kunnen meepraten over nieuwbouw. Foto: Kees van der Veer.

Waardering

Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw: ‘Ik heb veel waardering voor de inzet van de dorpswoordvoerders en zie ook hun impact op de plannen. Ik ben trots op de stappen die er gezet zijn en de stukken zoals die er nu liggen. Ik kijk uit naar de vele gesprekken die gevoerd gaan worden met het dorp.’

3600 woningen

In Lisserbroek zijn plannen voor de bouw van ongeveer 3600 woningen tot 2040. De helft van de woningen zijn sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen en de andere helft valt in de vrije sector. Naast woningen komt er veel groen bij en komen er maatschappelijke en commerciële voorzieningen zoals een kinderdagverblijf, zorgvoorzieningen, winkels en horeca. Ook is er ruimte gereserveerd voor de groei van sport en gemeenschapsvorming.

Gemeenteraad

Als de dorpsconsulatie is afgerond, wordt gekeken of de reacties aanleiding zijn om de plannen te wijzigen. Na de zomer worden de plannen definitief gemaakt en ter vaststelling aan de gemeenteraad gestuurd.