Een vliegtuig vertrekt van Schiphol

Dorps- en wijkraden willen samen in de Maatschappelijk Raad Schiphol

09 mei 2023
Nieuws

De nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) is de plek waar bewoners inspraak krijgen in het beleid van Schiphol, deze raad wordt eenmaal per vier jaar gekozen. En de verkiezing voor de nieuwe raad vindt nu plaats. De raad bestaat uit tien vertegenwoordigers van omwonenden van Schiphol. Daarnaast is er plaats voor vijf vertegenwoordigers van belangenorganisaties en vijf tot zes experts. 

Voorwaarden deelname verkiezingen 

Een vereniging of stichting registreert zich bij het bureau van de Maatschappelijke Raad Schiphol. Het bureau toetst of het een actieve bewonersorganisatie is. Daarvoor moeten minimaal 50 unieke, meerderjarige leden die wonen in bijvoorbeeld Haarlemmermeer zich registreren. Het is belangrijk dat inwoners zich registeren als ze hun stem willen laten horen.   

Dorps- en wijkraden werken samen 

Alle dorps- en wijkraden van Haarlemmermeer werken samen om de stem te laten horen in de MRS. Hoe meer inwoners zich aanmelden en hun steun geven des te meer stem hebben zij in de maatschappelijke raad. De inschrijving sluit 28 mei.  

Registreer steun voor 28 mei 

Inwoners kunnen hun eigen dorps- of wijkraad hun steun geven om stemrecht te krijgen. Dit doen ze door via registratie van hun stem via deze linkexterne-link-icoon.  

Meer informatie over de verkiezingen en de nieuwe raad: Verkiezingen – MRSexterne-link-icoon

De nieuwe bewonersraad die omwonenden van Schiphol vertegenwoordigt, de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS), houdt binnenkort verkiezingen voor nieuwe leden. Foto: Kees van der Veer