‘Dóórgaan met regenboogbeleid moet’

07 september 2023
Nieuws

De regenbooggemeente Haarlemmermeer is goed op weg met normalisatie, bewustwording en acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap. Deze letters staan voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender-, intersekse- en queerpersonen. De + staat voor al die andere mogelijke manieren waarop mensen zichzelf, dus hun gender of seksualiteit kunnen benoemen. Maar er is geen enkele reden om achterover te leunen. Voortzetting met dezelfde intensiteit van het regenboogbeleid is noodzakelijk.

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water onderschrijft deze bevinding van beleidsambtenaren en betrokken organisaties. Zij reist eind deze maand af naar Ede waar zij en nog eens 55 bestuurders van andere regenbooggemeenten op uitnodiging van demissionair minister Robbert Dijkgraaf (Emancipatie) bijeenkomen om hun handtekening te zetten onder een zogenoemde intentieverklaring.

In feite wordt hiermee een volgende ronde ingeluid. In de uitnodiging is te lezen: “Afgelopen vijftien jaar zijn vele successen geboekt met lokaal LHBTIQ+ beleid. Tegelijkertijd is er nog veel winst te behalen. Reden om deze samenwerking voort te zetten.”

Nieuwe evenementen

Haarlemmermeer is nu vier jaar officieel regenbooggemeente maar voerde voor die tijd al regenboogbeleid. De gemeente heeft sinds ze deze status heeft verworven méér geld beschikbaar voor emancipatie van de lokale LHBTIQ+’ers.

De afgelopen jaren zijn nieuwe evenementen rond speciale themadagen ontwikkeld. Dat is ten goede gekomen aan bewustwording en aan de zichtbaarheid en erkenning van de doelgroep. Nieuwe fenomenen in Haarlemmermeer zijn het Regenboogfestival, de Pride Walk en regenboogcafés.

Regenbooggemeenschap

Een belangrijke ontwikkeling is ook dat Haarlemmermeer is uitgegroeid tot regenbooggemeenschap. Voorheen was het vooral de gemeente die het voortouw nam maar inmiddels komen de initiatieven vandaan bij onder andere betrokken jongeren, Meerwaarde, Maatvast, Sportservice Haarlemmermeer, kerken, C. en op middelbare scholen zijn GSA’s actief. GSA staat voor Gender & Sexuality Alliance. Deze GSA’s zorgen ervoor dat hun scholen ook voor de doelgroep een veilige plek is.

Wethouder Marjolein Steffens hijst de regenboogvlag tijdens Coming Outdag in 2022. Foto: Jur Engelchor.

Regenboogvlag

Er is dus flinke voortgang geboekt. Opvallend is wel dat de regenboogvlag die Haarlemmermeer gebruikt nog steeds de klassieke versie is met veelkleurige banen. In de tussentijd zijn nieuwe inzichten ontstaan over genderidentiteit, seksuele oriëntatie en genderexpressie die hebben geleid tot nieuwe versies van de regenboogvlag. Deze ontwikkelingen zijn niet terug te zien op de Haarlemmermeerse regenboogvlag en ook niet op de onlangs gelanceerde regenboogspeldjes.
Zo bestaat er een versie met aan de linker korte zijde een toegevoegde driehoek met extra kleuren. Deze aanpassing komt voort uit de Black Lives Matter-protesten tegen politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. De bruine en zwarte driehoekstrepen verwijzen naar mensen van kleur uit de gemeenschap. 
Op weer een andere versie van de regenboogvlag zijn naar transgenderpersonen verwijzende lichtblauwe, roze en witte strepen te zien. Interseksepersonen hebben een plek op de vlag gekregen met een gele driehoek met een paarse cirkel.

Deelnemers aan de Pride Walk droegen wél deze actuele regenboogvlaggen bij zich. Deze ontwikkelingen zijn niet terug te zien op de Haarlemmermeerse regenboogvlag en ook niet op de onlangs gelanceerde regenboogspeldjes.

Balkjes, kleurtjes en driehoekjes

Wethouder Marjolein Steffens is op de hoogte van de verschillende toevoegingen. Ze houdt namens de gemeente vooralsnog vast aan het klassieke, veelkleurige banier. “De regenboogvlag wordt er volgens mij niet duidelijker op als telkens balken, kleuren of driehoeken worden toegevoegd. Die kunnen ten koste gaan van de herkenbaarheid.

De oorspronkelijke vlag bestrijkt in mijn beleving het gehele spectrum. Met de vlag die we nu gebruiken, zeg je al dat iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij is. Het is niet zo dat we tóch groepen zijn vergeten en dat we nu alsmaar moeten corrigeren door er van alles aan toe te voegen. Ik zeg er wel bij”, aldus de wethouder, “dat dit is zoals ík er nu over denk en dat mijn standpunt niet in beton is gegoten. Ik sta open voor gesprekken hierover. Uiteraard.”