De eerste Pride Walk in Haarlemmermeer

‘Dóórgaan met Regenboogagenda’

01 februari 2023
Nieuws

Het heeft gewerkt maar het is nog niet genoeg. En dus blijft Haarlemmermeer, net als de andere ruim 50 regenbooggemeenten, werken aan de acceptatie en veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele -,transgender- en intersekse personen en iedereen die zich queer noemt omdat de gender- of seksuele identiteit niet vast staat (lhbtiq+’s).

Het besluit om een tweede overeenkomst met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te ondertekenen, is dan ook al gevallen. In opdracht van dat ministerie heeft een onderzoeksbureau de effecten van het beleid en de acties van de afgelopen vier jaar bekeken. Eén van de conclusies is dat dóorgaan nodig is.

Meer, meer, meer

Het extra geld dat ook Haarlemmermeer mocht ontvangen, heeft geleid tot meer samenwerking, meer activiteiten en meer bewustwording. Haarlemmermeer heeft net als veel andere regenbooggemeenten het accent gelegd op die bewustwording en zichtbaarheid, met veel aandacht voor sport en scholen.

Het verzoek van het ministerie aan Haarlemmermeer is om lokaal beleid te ontwikkelen voor de periode tot 2026. Dat moet in samenspraak met betrokken organisaties en de doelgroep zelf. Het regenboogbeleid, zo wil het ministerie, moet nog effectiever. De opdracht is ook om discriminatie vanwege seksuele oriëntatie of genderidentiteit te voorkomen en te bestrijden.

Enerverend

Haarlemmermeer werkt sinds 2020 met een Regenboogagenda. 2022 was een enerverend jaar voor de regenbooggemeente Haarlemmermeer. Neem alleen al het aspect zichtbaarheid. Op 11 oktober, Coming Out Dag, ging op tal van plekken de regenboogvlag in top. Zorgaanbieder SEIN verzorgde op het terrein van de instelling in Cruquius een regenboogfestival voor de bewoners, de protestantse Gemeente manifesteerde zich in de week rond Coming Out Dag onder meer met een regenboogviering (de Ark) en een regenboogontbijt. En de gemeente zelf zorgde in samenwerking met een hele trits partners op 15 oktober voor het eerste Haarlemmermeerse Regenboogfestival in het Cultuurgebouw.

Dit werd gecombineerd met de allereerste Pride Walk door het winkelcentrum in Hoofddorp, met tachtig deelnemers, onder wie jongeren, Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren (BOA’s) en wijkagenten. Ook laten jongeren van de ‘lhbti_possie_hmeer’ (zo’n 300 volgers) op Instagram van zich horen en zien.

Op 15 oktober 2022 vond de eerste Pride Walk in Haarlemmermeer plaats. Foto: Danny de Casembroot

Ontmoeting

Verder ontstonden in 2022drie nieuwe mogelijkheden voor ontmoeting voor de doelgroepen. Oudere lhbti’s (60+) bezochten het hele jaar door maandelijks het Roze Regenboogcafé in café Duycker in Hoofddorp. Haarlemmermeerse jongeren konden in met name de tweede helft van het jaar in datzelfde café terecht. Elke week kwamen er tientallen. En tenslotte kwamen de leerlingen van de netwerken van Gender & Sexuality Alliances (GSA’s) samen in het jongerencentrum Flex C van Maatvast.

Regenbooggemeenschap

Al deze en andere acties, van onder meer Maatvast, Sportservice Haarlemmermeer en scholen van het voortgezet onderwijs, brachten wethouder Marjolein Steffens-van de Water tot de uitspraak dat Haarlemmermeer inmiddels is uitgegroeid van regenbooggemeente tot regenbooggemeenschap.

Pink Panel

Maar Haarlemmermeer is niet altijd voor iedere lhbtiq+ - inwoner even plezierig. Dat komt naar voren uit het zogenoemde Pink Panel onderzoek 2022 van het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Tientallen inwoners uit Haarlemmermeer deden hieraan mee. Opvallend is dat zij aangeven dat de zichtbaarheid van beleid en activiteiten voor de doelgroep zélf nog gering is.

Van de volwassenen met discriminatie-ervaringen gaf 3 procent in het gemeentelijk bevolkingsonderzoek in zowel 2016 als 2021 aan discriminatie te hebben ervaren vanwege seksuele oriëntatie.

Discriminatie

Jongere lhbtiq+’s gaven relatief vaak aan discriminatie te ervaren. Kwam bij de politie Noord-Holland seksuele oriëntatie als tweede grondslag voor in de Top 5 van meldingen en aangiftes, bij de drie antidiscriminatiebureaus in de provincie was dit niet het geval in de Top 5 van 2021.

Het aantal klachten over discriminatie vanwege seksuele oriëntatie neemt de afgelopen jaren wel toe. BDK ontving in 2019 voor de regio Kennemerland 16 klachten over discriminatie vanwege deze grondslag, in 2020 22 klachten en in 2021 33 klachten, vooral in eigen buurt of wijk en op de arbeidsmarkt.