wethouder Marja Ruigrok en Hans Booden van de Fietsersbond Haarlemmermeer

Doorfietsroute F200 vordert

23 januari 2023
Openbare ruimte

De F200, het fietspad tussen Haarlem, Halfweg en Amsterdam, is een langgerekte fietsroute tussen de hoofdstad van Noord-Holland en de hoofdstad van Nederland. Het werk aan het eerste deel van deze fietsroute is net afgerond, dat begon in Amsterdam en eindigde in Halfweg. Het andere deel wordt op korte termijn aangepakt. En dan kan de fietser in één lange lijn doorfietsen van Haarlem naar Amsterdam - een prachtig voorbeeld van prettig bewegen.

Het heeft lang geduurd voordat de plannen voor het verbeteren van de F200 waren uitgevoerd. Er was te weinig geld en te weinig capaciteit. Dat bij elkaar zorgde voor veel oponthoud. Maar het afgelopen jaar keerde het tij en ging de schop in de grond. Het werk wordt mede gefinancierd door provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam.

Zoet

In december 2022 werd het deel tussen Amsterdam en Halfweg voltooid. Het stuk daarna, tussen Halfweg en Haarlem, wordt dit jaar aangepakt. Het gaat dan om het fietspad tussen de Weerenbrug en restaurant De Zoete Inval. De voorbereidingen zijn daar al begonnen, bijvoorbeeld door het inpassen van de in- en uitritten van particulieren en bedrijven die aan de weg grenzen.  

Wethouder Marja Ruigrok (Verkeer en Vervoer) nam een kijkje in Halfweg. Dat deed ze samen met Hans Booden van de Fietsersbond Haarlemmermeer. Uiteraard waren beiden op de fiets. 

Voltooiing

Zowel de gemeente Haarlemmermeer als de Fietsersbond maken zich sterk voor een beter fietsnetwerk. Dat is zó belangrijk dat dit punt prominent is opgenomen in het Coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente, genaamd ‘Toekomstbestendig groeien’. In dat stuk staat dat de gemeente concrete verbeteringen gaat aanbrengen aan het fietsnetwerk en dat het ook de bijbehorende voorzieningen gaat realiseren. De F200 is daar een mooie illustratie van. Leidend bij het werk aan het fietsnetwerk is het Fietsplan. Dat ligt vanaf 6 februari 2023 ter inzage.


Marja Ruigrok: “Doordat de doorfietsroute F200 voltooiing nadert, wordt het gemakkelijker om voor de fiets te kiezen als je je wilt verplaatsen tussen Haarlem en Amsterdam. Dat is precies wat ik bedoel met prettig bewegen.”

wethouder Marja Ruigrok en Hans Booden van de Fietsersbond Haarlemmermeer fietsen een stukje over de F200.