Tekening van rijtje woningen met bomen ervoor

Dertig woningen achter de IJweg Nieuw-Vennep

13 juli 2022
Nieuw-Vennep, Wonen

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan achter de IJweg in Nieuw-Vennep vast te stellen om dertig vrijesectorkoopwoningen mogelijk te maken. De locatie is onderdeel van een grotere ontwikkeling aan de zuidrand van Hoofddorp.

Brug tussen Hoofddorp en PARK21

“Nu is dit een paardenweide zonder bebouwing”, zegt Jurgen Nobel, wethouder ruimtelijke ontwikkeling. “Aan de zuidoostzijde van het gebied bevindt zich een paardenhouderij en aan de noordwestzijde ligt de nieuwbouwwijk ‘Zuiderhoeven’. Het gebied moet een eenduidige uitstraling krijgen, als rand van Hoofddorp.” Ook wordt er een brug tussen de bestaande bebouwing van Hoofddorp en PARK21 aangelegd. PARK21 is een groeiend park, met ruimte voor sport en ontspanning, landbouw, innovatie, educatie en veel groen.

Impressie van de grondgebonden woningen. Bron: TN Ontwikkeling.

Participatie 

De wijkraad Hoofddorp Floriande en de dorpsraad Nieuw-Vennep zijn op de hoogte van het plan en zijn benaderd voor een reactie. De ontwikkelaar heeft de omwonenden geïnformeerd over de plannen en heeft een projectwebsite gemaakt voor wie vragen heeft en meer informatie wilexterne-link-icoon

Inzage en beroep

Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, volgt een periode van zes weken waarin het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt. Vermoedelijk is dit in oktober dit jaar. Gedurende deze periode kan beroep tegen het bestemmingsplan worden ingesteld.  

Bestaande situatie van het plangebied gezien vanuit het noordoosten.